የቃላት ፍቺ እና ዋቢ መፅሃፍት

የቃላት ፍቺ

የአሜሪካ የአካል ጉዳተኞች ህግ (ADA)፡- በ 1990 የፀደቀው ይህ የፌዴራል ህግ በስራና በሕዝብ አገልግሎቶች፣ በሕዝብና በግል መጓጓዣ፣ በህዝብ ማረፊያዎች እና በቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ላይ በሚሰሩ አካል ጉዳተኞች ላይ የሚደረገውን አድልዎ ይከለክላል።

የኤጀንሲው መደብር፡- ወደ የሠራተኛ ማኅበሩ ለመግባት ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰራተኞች የአገልግሎት ክፍያን ሊከፍሉበት የሚገባ የስራ ቦታ። (በካናዳ፣ ብዙውን ጊዜ የራንድ ቀመር በመባል ይታወቃል።)

ማስማማት፡- ውሳኔው የመጨረሻና አስገዳጅ ለሆነ ሶስተኛ ወገን በማቅረብ አለመግባባቶች የሚፈታበት ዘዴ። (በተጨማሪም ማስታረቅን ይመልከቱ።)

ተደራዳሪ ክፍል፡- ከአሰሪያቸው ጋር በጋራ የሚደራደሩ የሰራተኞች ስብስብ። ክፍሉ ሁሉንም ሰራተኞች በአንድ የስራ ቦታ ወይም በበርካታ የስራ ቦታዎች (“ግድግዳ-ለ-ግድግዳ”) ውስጥ ያሉትን ሰራተኞች ወይም በአንድ የስራ ቦታ ውስጥ በአንድ ስራ መስክ ውስጥ ያሉትን ሰራተኞች ብቻ ሊያካትት ይችላል።

የስራ ማቆም አድማ፡- የአሰሪውን ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ጥቅም ላይ በማዋል በአሰሪው ላይ የጋራ ጫና የሚፈጥርበት ህጋዊ መንገድ ነው። በግጭቱ ውስጥ ከተሳተፈ አሰሪ ጋር የንግድ ስራ በሚሰራ ሌላ ድርጅት ላይ ቦይኮት ሲጠራ፣ “ሁለተኛ” የስራ ማቆም አድማ ይባላል እና ይህ ህገ-ወጥ ነው።

ማጣራት፡- አሰሪው የሠራተኛ ማኅበር ክፍያዎችን እና/ወይም ፖለቲካዊ መዋጮዎችን ከሰራተኛው ደሞዝ ቀንሶ ወደ የሠራተኛ ማኅበሩ እንዲያስተላልፍ የሚፈቅድለት የውል ድንጋጌ።

የጋራ ድርድር፡- ለተወሰነ ጊዜ (የኮንትራት ጊዜ) ደመወዝ፣ ሰዓት እና የስራ ሁኔታ ለመወሰን በሠራተኛ ማኅበሩ እና በአሰሪው መካከል የሚደረግ ቀጥተኛ ድርድር።

ውል፡- በሠራተኛ ማኅበሩ እና አሰሪው መካከል ያለውን የጋራ ስምምነትን የሚገልፅ ህጋዊ ሰነድ።

የኑሮ-ውድነት-መረጃ ጠቋሚ፡- የደንበኛ ዋጋ መረጃ ጠቋሚ ወይም CPI የተለመደ ቃል። በዩኤስ የሰራተኛ መምሪያ የተዘጋጀው CPI በዋጋ (በተለምዶ ወደ ላይ) የጋራ የፍጆታ እቃዎች እና አገልግሎቶች ወርሃዊ ለውጦችን ያመላክታል። ደመወዝን ከ CPI ጋር የሚያገናኙ የውል አንቀጾች “ንብብር” ወይም “መወጣጫ” አንቀጾች ይባላሉ።

ማረጋገጫ ማቋረጥ፡- የቡድኑ እነሱን የመወከል መብቱን የሚያቆም የሰራተኞች ቡድን ድምፅ። “ዴሰርት”ምርጫዎች የሚካሄዱት በ NLRB (ወይም በሌላ ህዝብ ሰራተኞች ኤጀንሲ) ነው።

እኩል የስራ ዕድል ኮሚሽን (EEOC)፡- ይህ የፌደራል ኤጀንሲ የ 1964ቱን የሲቪል መብቶች ህግ ርዕስ VII ን የሚያስፈፅም ሲሆን የቅጥር ህግ (ADEA)፣ የእኩል ክፍያ ህግ እና የአካል ጉዳተኞች አሜሪካውያን ህጉ በዘር፣ በቀለም፣ በሃይማኖት፣ በፆታ ወይም በብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተ የስራ አድልዎ እንዲሁም የዕድሜ መድልዎ ይከለክላል።

“ነፃ አሽከርካሪ”፡- የሠራተኛ ማኅበሩ አባል ለመሆን ፈቃደኛ ያልሆነ ሆኖም ግን ልክ እንደ መዋጮ ከሚከፍሉ አባላት ጋር ተመሳሳይ ጥቅማጥቅሞችን ለሚያገኝ የአንድ ክፍል ሰራተኛ ለፅሁፍ ያልዋለ ቃል።

እገዳ፡- የኮንትራት የጊዜ ገደቡ ሲያበቃ ሰራተኞች ከስራ ገበታቸው የሚታገዱበት አሰሪዎች የሚጠቀሙበት ዘዴ። በሰራተኛ ክርክር ወቅት በሠራተኛ ማኅበር ላይ ጫና ለመፍጠር ጥቅም ላይ ይውላል።

የአባልነት ጥገና፡- በፈቃደኝነት ወደ የሠራተኛ ማኅበሩ የሚቀላቀሉ ሰራተኞች እስከ ውሉ ማብቂያ ድረስ አባል ሆነው እንዲቀጥሉ የሚያስገድድ የሠራተኛ ማኅበር የደህንነት አንቀፅ።

ማስታረቅ፡- ብዙውን ጊዜ በድርድር ወቅት አለመግባባቶችን ለመፍታት የሚደረጉ በገለልተኛ ወገን የሶስተኛ ወገን አስገዳጅ ያልሆኑ ጥረቶች። ማስታረቅ (“እርቅ” ተብሎም ይጠራል) ብዙውን ጊዜ ከግልግል ዳኝነት በፊት የሚደረግ የመጨረሻው ደረጃ ነው። አስታራቂዎች ለማሳመን ይሞክራሉ። የግልግል ዳኞች ሊወስኑ ይችላሉ።

የተሻሻለ የሠራተኛ ማኅበር መደብር፡- ሁሉም አዳዲስ ሰራተኞች ወደ የሠራተኛ ማኅበሩ እንዲገቡ የሚጠይቅ እና በሠራተኛ ማኅበር ውስጥ ያሉ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች በዚሁ እንዲቀጥሉ የሚጠይቅ የውል አንቀፅ ነው።

ብሄራዊ የሰራተኛ ግንኙነት ህግ፡- የዋግነር ህግ በመባልም የሚታወቀው ይህ በ 1935 የፀደቀው የፌደራል የሰራተኛ ህግ በግሉ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች “ለጋራ ድርድር ወይም ሌላ የጋራ መረዳጃ ወይም ጥበቃ ዓላማ በተቀናጀ እንቅስቃሴ የመሳተፍ መብት” ዋስትናን ይሰጣል። ብሄራዊ የሰራተኛ ግንኙነት ቦርድ (NLRB) ድርጊቱን የማስተዳደር ኃላፊነት አለበት።

የሙያ ደህንነት እና ጤና ህግ፡- በ 1970 የፀደቀው ይህ የአሜሪካ ህግ ሁሉም በስራ ላይ ያሉ ወንዶች እና ሴቶች በተቻለ መጠን “ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ የስራ ሁኔታ” እንዲኖራቸው ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በ OSHA ስር ያለው ሽፋን በዚህ ስር ሰራተኞች እና አሰሪዎች መብቶች እና ግዴታዎች የገለፁበት የፌደራል ወይም የስቴት አቻዎች ሊሆን ይችላል።

ተገቢ ያልሆነ የሰራተኛ ልምምድ፡- ከቅሬታ በተቃራኒ ውሉን መጣስ፣ “ULP” የሰራተኛ ህግን መጣስ ነው።

የሠራተኛ ማኅበር ደህንነት፡- የሠራተኛ ማኅበር መደብር፣ የተሻሻለ የሠራተኛ ማኅበር መደብር፣ የአባልነት ጥገና ወይም የኤጀንሲን መደብር የሚጠይቅ የውል አንቀፅ።

የሰራተኞች ካሳ፡- ከስራ ጋር በተገናኘ ጉዳት ወይም ህመም ለደረሰባቸው ሰራተኞች ጥቅማጥቅሞችን ለመስጠት በስቴት ህግ የተቋቋመ የመድን አሰራር። በህጉ መሰረት፣ ሰራተኞች አንድን ግለሰብ አሰሪን መክሰስ አይችሉም።

ዋቢ መፅሃፍት

ማጣቀሻ መፅሃፍት፡-

የመንፈስ ጥንካሬ ፍላጎት፡- የአገልግሎቱ ሰራተኞች አለም አቀፍ የሠራተኛ ማኅበር መሰረቶች። 2nd ed. Washington, D.C., SEIU publication, 1992

David Prosten. The Union Steward’s Complete Guide, 1st ed. Union Communications Services, Inc. Washington, D.C.

Steward Update. Union Communications Services, Inc. Washington, D.C.

Guia para el Representante Sindical, Edicion en Espanol. (Esta es una recopilacion de 140 paginas con mas de 125 articulos de folletin “Steward Update.”) Union Communications Services, Inc. Washington, D.C.

Grievance Guide. 10th ed. Bureau of National Affairs, Washington, D.C.

Elkori and Elkori. How Arbitration Works. 5th ed. with 1999 supplement. Bureau of National Affairs, Washington, D.C.

Dan La Botz. የችግር ፈጣሪ መመሪያ መፅሀፍ፡- በሚሰሩበት ቦታ እንዴት መታገል — እና ማሸነፍ እንደሚቻል! የሰራተኛ ቅርስ ፋውንዴሽን፣ የሰራተኛ ሙዚቃ ካታሎግ፣ መፅሀፍት፣ ስነ-ጥበብ እና ቪዲዮ።

Robert M. Schwartz. የሠራተኛ ማኅበር አስተዳዳሪዎች ህጋዊ መብቶች። የስራ መብቶች ፕሬስ።

በጋራ ጠንካራ ነን።