Weingarten Prava

Upoznajte se sa svojim pravima:Pravo na predstavnika

Uvijek kada ste pozvani na razgovor od strane nadzornika ili menadžera kako bi oni stekli uvid u situaciju koja meže dovesti do disciplinske mjere, imate posebna prava na predstavnika. Ta prava su:

  1. Imate pravo da tome prisustvuje Union steward (Sindikalni zastupnik).
  2. Ako želite da on, ili ona, tome prisustvuju, morate tražiti njihovo prisustvo.
  3. Ako ne znate zašto vaš menadžer želi sastanak sa Vama, pitajte nju, ili njega, da li iz tog razgovora može da proistekne disciplinska mjera.
  4. Ako Vam menadžer ne dopusti prisustvo zastupnika (Steward), ponovite svoj zahtjev u prisustvu nekog svjedoka. Nemojte odbiti da prisustvujete sastanku, ali nemojte odgovarati ni na jedno pitanje. Vodite bilješke. Čim se sastanak završi, obratite se odmah svom zastupniku (Steward).
  5. Imate pravo na privatni razgovor sa svojim zastupnikom (Steward) prijesastanka i u toku sastanka.
  6. Vaš zastupnik (Steward) ima pravo na aktivnu ulogu u toku sastanka. Ona ili on, nisu samo svjedoci.

Ova prava se nazivaju “Weingarten prava” (Weingarten Rights) a baziraju se na odluciVrhovnog Suda (Supreme Court) iz 1975. godine u sudskom sporu NLRB i J. Weingarten.Kao i sa drugim pravima; ako ih ne koristimo, mi ih gubimo.

Ova izjava Vam, može spasiti posao:

“If this discussion could in any way lead to my being disciplined or terminated I respectfully request that my steward be present at the meeting. Without representation present, I choose not to respond to any questions or statements.”

“Ako ovaj razgovor može na bilo koji način dovesti do disciplinske mjere prema meni ili do prekida radnog odnosa, uz dužno poštovanje, zahtjevam da sastanku prisustvuje moj zastupnik.Bez prisustva mog zastupnika, neću odgovarati ni na kakva pitanja niti izjave.”

We are stronger together.