Prawa Weingarten

Znaj swoje prawa: Prawo do reprezentacji prawnej

Jeżeli kiedykolwiek zostaniesz wezwany na rozmowę ze swoim przełożonym lub kierownikiem w celu przeprowadzenia przez nich dochodzenia, które mogłoby spowodować poczynania dyscyplinarne w stosunku do Ciebie, masz określone prawa do reprezentacji prawnej. Te prawa są strzeszczone poniżej:

  1. Masz prawo do obecności delegata związku zawodowego podczas takiej rozmowy z przełożonym.
  2. Jeżeli życzysz sobie obecności delegata związku zawodowego, musisz o niego/nią poprosić.
  3. Jeżeli nie znasz powodu, dla którego Twój kierownik chce się z Toba spotkać, zapytaj go czy jest to spotkanie, które może doprowadzić do akcji dyscyplinarnej.
  4. Jeżeli Twój kierownik odmawia pozwolenia Ci na przyprowadzenie ze sobą delegata związku zawodowego, powtórz swoje żądanie w obecności świadka. Nie odmawiaj przyjścia na rozmowę ale również nie odpowiadaj na żadne pytania. Podczas spotkania notuj uwagi. Po rozmowie natychmiast skontaktuj się ze swoim delegatem związku zawodowego.
  5. Masz prawo do prywatnej rozmowy ze swoim delegatem związku zawodowego przed rozmową z kierownikiem i podczas jej trwania.
  6. Twój delegat związku zawodowego ma prawo odgrywać aktywną rolę podczas rozmowy. Nie jest on/ona tylko świadkiem.

Te prawa są zwane „Prawami Weingarten’a” w oparciu o decyzję Sądu Najwyższego z roku 1975 (NLRB kontra J. Weingarten). Tak jak ze wszystkimi innymi prawami, jeżeli nie będziemy ich wykorzystywać, stracimy je.

To stwierdzenie może ocalić Twoją pracę!

“If this discussion could in any way lead to my being disciplined or terminated I respectfully request that my steward be present at the meeting. Without representation present, I choose not to respond to any questions or statements.”

“Jeżeli ta rozmowa może w jakikolwiek sposób doprowadzić do jakiejkolwiek akcji dyscyplinarnej w stosunku do mnie lub do zwolnienia mnie, z całym szacunkiem żądam obecności mojego delegata związku zawodowego podczas niej. Pod nieobecność takiej reprezentacji podejmę decyzję, aby nie odpowiadać na żadne pytania ani stwierdzenia.”

We are stronger together.