Qandaraaslayaasha Mas’uulka ah

Adeegga Rakaabka ee Garoonka Diyaaradaaha

Air Serv/ABM Aviation

Bags Inc.

C&W Industries

ERMC

G2

Huntleigh

Prospect Air

Whayne Enterprises

Qandaraaslayaasha Nadiifiyeyaasha

A&A Maintenance Enterprise

Able Building Maintenance

ABM (Degmada King, Eastside Tacoma)

ABM Aviation

ABM/Spokane

Alliance Building Services

Aramark Lumen Field

Blackstone

C & W Services

Cascadian Building Maintenance, Ltd.

Diversified/Environmental Services

EcoStaff Building Services

Evergreen Building Services

Flagship Facility Services

GDI Integrated Facility Services

IFS (Innovative Facility Services, LLC)

Metropolitan Building Maintenance

Nationwide Janitorial Services, Inc. (NJSI)

Pacific Building Services, Inc.

Priority 1 Maintenance

SBM Site Services (Somers)

WFF

Whayne Enterprises

Will’s Cleaning Services

Qandaraaslayaasha Ammaanka

Allied Universal Security Services

American Guard Services

B-Force

G4S Secure Solutions

Inter-con

PalAmerican Security

Securitas USA Inc.

Star Protection

Kuwa kale

Labor 1992 Corporation

Lakeside Schools

Prudent (formerly four Freedoms house)

Ryther Schools

Salon Bobbi and Guy

Seattle Housing Authority

Seattle University

Washington State Convention Center

Washington State Ferries

Waxaan awood ku leenahay wadajirka.