Heshiisyada

Kala soo deg nuqulka ugu danbeeyay ee Qodobbada Heshiiska halkan hoose. Haddii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan heshiiskaaga, fadlan kala xiriir Xarunteena Macluumaadka Xubnaha lambarka 206-448-7348.

Qodobbada Heshiiska

Qodobbada Heshiiska Nadiifiyeyaasha

Waraaqaha Xaqiiq Qorka ee Muddo Kordhinta

Waxaan awood ku leenahay wadajirka.