Liên Hệ Với Chúng Tôi

GIỜ LÀM VIỆC

9 giờ sáng-5 giờ chiều, Thứ Hai-Thứ Sáu
Mở cửa đến 7 giờ tối ngày Thứ Tư thứ 1 và thứ 3 mỗi tháng.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

VĂN PHÒNG

SEIU6 Property Services NW
3720 Airport Way South
Seattle, WA 98134

Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC)

206-448-7348

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.