Dành Cho Thành Viên Mới

Chúc mừng bạn đã nhận được công việc mới tại liên đoàn. Là một thành viên liên đoàn, bạn sẽ gia nhập đội ngũ chiếm 20% lực lượng lao động tại Washington. Đây là lực lượng giành được mức tiền lương nhiều hơn hằng năm cũng như nhận được các phúc lợi chăm sóc sức khỏe và hưu trí tốt hơn các thành viên không thuộc liên đoàn.

SEIU6 hợp nhất 9.000 gia đình thuộc nhiều chủng tộc, ở nhiều địa điểm, cùng đấu tranh cho những vấn đề quan trọng đối với chúng ta. Chúng tôi đại diện cho những lao công, nhân viên an ninh, nhân viên sân bay, nhân viên sân vận động và nhân viên ngành đồng minh ở tiểu bang Washington. Chúng tôi có thành tích giành được những thắng lợi to lớn, bao gồm một số hợp đồng quan trọng nhất liên quan đến vấn đề an ninh và vệ sinh trong nước, và luật tiền lương tối thiểu đầu tiên là $15/giờ tại sân bay Sea-Tac.

SỰ THAM GIA TẠO NÊN SỨC MẠNH

Tại SEIU6, các thành viên tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Khi thành viên tích cực tham gia, nghĩa là chúng tôi có thêm sức mạnh khi thương lượng các hợp đồng cũng như khi thúc đẩy những bước tiến trong toàn ngành. Chúng tôi coi trọng bạn, tiếng nói và ý kiến của bạn.

Định Hướng Cho Thành Viên Mới

Cách nhanh nhất để tìm hiểu về liên đoàn của chúng tôi là tham dự cuộc họp Định Hướng Cho Thành Viên Mới. Những cuộc họp này được tổ chức hằng tháng, dành cho thành viên nói chung và tại một số nơi làm việc cụ thể. 

Để tìm hiểu thêm về cuộc họp định hướng tiếp theo, hãy gọi đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348.

Luôn Kết Nối

Hãy tham gia cuộc họp thành viên chung hằng quý của chúng tôi. 

Liên hệ với nhà tổ chức của bạn để tham gia một cuộc họp trực tiếp hoặc chuyến thị sát nơi làm việc. Gọi đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) của chúng tôi để biết thêm thông tin: 206-448-7348.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter và Instagram @SEIU6.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.