HIỂU RÕ QUYỀN CỦA BẠN

QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

Là một thành viên của SEIU6, bạn có quyền được Liên Đoàn bảo vệ và đại diện theo quy định trong hợp đồng của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các quyền của mình, hãy liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC).

Tất cả nhân viên có thể:

 • Tham gia, hỗ trợ và tổ chức cho liên đoàn một cách cởi mở
 • Phân phát và nhận tài liệu của liên đoàn
 • Đeo huy hiệu và biểu trưng của SEIU
 • Tham gia các bước tập thể để cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc
 • Thực thi quyền tự do ngôn luận –
  Nếu được phép trao đổi về các hoạt động cộng đồng và xã hội tại nơi làm việc, bạn có thể trao đổi về liên đoàn, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến quy trình công việc bình thường
 • Tham dự cuộc họp của liên đoàn
 • Gửi khiếu nại về các hành vi vi phạm hợp đồng
 • Yêu cầu đồng nghiệp tham dự cuộc họp hoặc tham gia các hoạt động khác của liên đoàn

Bộ phận quản lý không được:

 • Phân biệt đối xử đối với chúng ta vì ủng hộ hoặc trở thành thành viên của liên đoàn
 • Ngăn cản chúng ta phân phát tài liệu của liên đoàn, miễn là không làm gián đoạn công việc
 • Ngăn cản chúng ta đeo huy hiệu của liên đoàn
 • Đe dọa chúng ta về vấn đề mất việc làm, khấu trừ lương hoặc giảm các cơ hội thăng chứng vì chúng ta ủng hộ liên đoàn
 • Can thiệp quyền tự do ngôn luận của chúng ta
 • Tham gia công việc của liên đoàn
 • Cho phép các liên đoàn hoặc tổ chức khác nài xin hoặc phân phát tài liệu liên quan đến các khía cạnh công việc trong khi từ chối quyền tương tự của chúng ta
 • Đặt vấn đề về cảm xúc của chúng ta đối với liên đoàn

Quyền Weingarten

Quyền Weingarten trao cho nhân viên quyền có người đại diện của liên đoàn trong một số tình huống “khi người giám sát yêu cầu đưa ra thông tin có thể được dùng làm cơ sở để đưa ra hình thức kỷ luật.” Nếu người giám sát hoặc người quản lý yêu cầu bạn tham dự một cuộc họp để điều tra về một tình huống tại nơi làm việc, bạn có thể cần người đại diện Liên Đoàn.

Tìm hiểu thêm

Quy Trình Khiếu Nại

Nếu cho rằng các quyền của mình đối với công việc đã bị xâm phạm, bạn có thể gửi khiếu nại cho chủ lao động. Hợp đồng của bạn có các điều khoản về quy trình khiếu nại mà Liên Đoàn đã thương lượng. Bạn phải cố gắng đáp ứng các yêu cầu về từng bước trong giới hạn thời gian đã xác định.

Tìm hiểu thêm

Trang Thông Tin Khối Lượng Công Việc

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.