Cẩm Nang Dành Cho Người Đại Diện

Vai Trò Người Đại Diện của Bạn: Thông Tin Cơ Bản
Xem thông tin cơ bản về những gì bạn cần khi là một người đại diện, những biện pháp bảo vệ và nghĩa vụ của bạn cũng như cách chào đón những nhân viên mới làm việc.

Trò Chuyện với Đồng Nghiệp
Cách giải thích về SEIU và cách chúng tôi làm việc với vai trò một liên đoàn, giải thích về hệ thống hội phí và điểm khác biệt mà liên đoàn tạo ra.

Giải Quyết Vấn Đề
Việc bạn cần làm khi gặp phải vấn đề. Phần này hướng dẫn cách xác định vấn đề, những vấn đề bạn có quyền biết trong vai trò người đại diện, cách phân tích vấn đề và làm việc với bộ phận quản lý để nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Vai Trò Người Đại Diện Của Bạn: Chuyên Sâu
Bạn nhận thấy một vụ tranh chấp tại nơi làm việc mà không được giải quyết một cách dễ dàng. Người đại diện đảm nhận nhiều vai trò và có rất nhiều công cụ để tùy ý giải quyết các vấn đề không cần gửi đơn khiếu nại chính thức.

Tranh Chấp và Khiếu Nại: Quyền, Quy Trình và Các Phương Pháp Hay Nhất
Đối với những trường hợp mà các cuộc họp giữa bộ phận quản lý và một thành viên có thể dẫn đến hình thức kỷ luật hay khiếu nại, hãy đọc chi tiết về các quyền của thành viên (và của bạn) cũng như cách soạn thảo đơn khiếu nại chính thức để đưa ra giải pháp phù hợp cho nhân viên.

Bảng Thuật Ngữ và Mục Lục Sách Tham Khảo
Đọc bảng thuật ngữ và thông tin hỗ trợ của SEIU để tìm hiểu thêm.

Cẩm Nang Dành Cho Người Đại Diện: Sổ Tay
Sách hướng dẫn thuận tiện dành cho Người Đại Diện SEIU.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.