Chính Sách Quyền Riêng Tư

SEIU vô cùng tin tưởng vào tầm quan trọng của vấn đề quyền riêng tư. Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả cách SEIU xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua trang web của SEIU (“Trang Web”) và những việc chúng tôi làm với thông tin đó. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang Web, bạn chấp nhận các thông lệ mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Chính Sách Quyền Riêng Tư này chỉ áp dụng với thông tin được thu thập trực tuyến qua Trang Web và không mô tả những cách mà chúng tôi có thể thu thập hoặc sử dụng thông tin có được ngoại tuyến hoặc thông qua bất kỳ phương tiện khác ngoài trang web của chúng tôi hoặc tổ chức khác. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này bất cứ lúc nào.

Cách Thức, Thời Điểm và Lý Do Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin

 • Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn khi duyệt trang web của chúng tôi. Bạn có thể xem nội dung trên Trang Web mà không cần đăng ký hay cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi bạn truy cập Trang Web qua máy tính, máy tính bảng, ứng dụng, điện thoại di động hoặc cổng Internet khác, chúng tôi sử dụng nhiều công cụ theo dõi khác nhau để thu thập thông tin, chẳng hạn như trình duyệt, loại hệ điều hành và địa chỉ IP để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên Trang Web, tuân thủ các luật hiện hành và để theo dõi cách sử dụng Trang Web tổng thể. Thông tin gửi đến chúng tôi thông qua Trang Web bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những thông tin sau: dữ liệu về các trang mà bạn truy cập, địa chỉ IP máy tính, ID thiết bị hoặc mã định danh duy nhất, loại thiết bị, thông tin vị trí địa lý, thông tin về máy tính và kết nối, thông tin mạng di động, số liệu thống kê về lượt xem trang, lưu lượng truy cập đến và từ trang web, URL tham chiếu, dữ liệu quảng cáo cũng như dữ liệu nhật ký web tiêu chuẩn và thông tin khác. Chúng tôi cũng thu thập thông tin ẩn danh thông qua việc sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác.
 • Chúng Tôi Sẽ Chủ Động Liên Hệ Với Bạn. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi để liên hệ với bạn.
 • Hoạt Động Yêu Cầu Đăng Ký. Một số hoạt động trên Trang Web, chẳng hạn như việc tham gia làm thành viên liên kết của SEIU, yêu cầu bạn phải đăng ký, theo các điều khoản nêu tại đây. Để trở thành người dùng đã đăng ký, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ email, mã bưu chính, nghề nghiệp và chủ lao động. Nếu bạn quyết định đăng ký, chúng tôi sẽ sử dụng một cookie lâu dài lưu trữ thông tin nhất định để bạn đăng nhập dễ dàng hơn khi quay lại Trang Web. Tuy nhiên, thông tin cá nhân sẽ không được lưu trữ trong cookie đó. Hơn nữa, SEIU không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin thanh toán hay thông tin tài chính nào được cung cấp thông qua Trang Web này.
 • Thông Tin Về Việc Sử Dụng. Chúng tôi có thể ghi lại thông tin về việc bạn sử dụng Trang Web, chẳng hạn như khi bạn sử dụng trang web, các phần trên trang web mà bạn nhấp vào và/hoặc tham gia, các thẻ mà bạn tìm kiếm và việc bạn có đăng ký nguồn cấp RSS hay không. Một cookie lâu dài có thể được dùng để theo dõi thông tin này, nhưng sẽ không theo dõi thông tin tài chính được nhập. Chúng tôi có thể sử dụng thẻ pixel và/hoặc liên kết có thể theo dõi trong các email dạng HTML gửi đến người dùng để theo dõi những email nào được người nhận mở và/hoặc nhấp vào. Ngoài ra, nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào thông tin cá nhân nào đó được lưu trữ bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như trang web mạng xã hội (ví dụ: Facebook và Twitter), thì bạn phải biết rằng thông tin mà chúng tôi nhận được sẽ khác nhau tùy theo trang web và do trang web đó kiểm soát. Bằng cách liên kết một tài khoản do bên thứ ba quản lý với việc sử dụng Trang Web, bạn sẽ cho phép SEIU có quyền truy cập thông tin này, ngoài ra, bạn đồng ý rằng SEIU có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin này theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này.
 • Cuộc Thăm Dò Ý Kiến và Khảo Sát. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể tiến hành các cuộc thăm dò ý kiến và khảo sát. Thông tin thu thập thông qua cuộc thăm dò ý kiến, khảo sát và bảng câu hỏi của chúng tôi sẽ được dùng tổng thể, trừ khi chúng tôi liên hệ với bạn để xin phép sử dụng từng câu hỏi của bạn cho một mục đích cụ thể.
 • Chúng tôi không cố ý thu thập mọi thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

 • Thông tin cá nhân mà SEIU thu thập trên Trang Web sẽ giúp chúng tôi, các tổ chức liên kết ở tiểu bang và địa phương cũng như các tổ chức liên quan đến SEIU đại diện cho thành viên một cách hiệu quả, để theo đuổi chương trình ủng hộ và để cung cấp các phúc lợi có giá trị cho thành viên.
 • Để đạt được những mục tiêu và hoạt động này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn với các tổ chức liên kết ở tiểu bang và địa phương, các tổ chức liên quan đến SEIU, cũng như các bên thứ ba thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi. Ngoài ra, theo luật hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về bạn với các bên thứ ba nhất định có chung lợi ích với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin tài chính nào mà bạn đã nhập trên trang web này, trừ khi được yêu cầu về mặt pháp lý.
 • Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về các hoạt động và chương trình do SEIU tổ chức, trừ khi bạn chọn không nhận những thư này. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích hành chính, chẳng hạn như thông báo cho bạn về các thay đổi lớn trên Trang Web, gửi thư liên quan đến các hành động bạn đã thực hiện trên trang web hoặc cho các mục đích liên quan đến dịch vụ khách hàng. Mặc dù chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy những thông báo này đầy đủ thông tin và hữu ích, nếu không, bạn luôn có thể hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn đơn giản có trong từng email.
 • Khi bạn gửi email hoặc thông báo khác cho chúng tôi, chúng tôi có thể giữ lại những thông báo đó để xử lý thắc mắc của bạn, phản hồi yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng cả thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng không phải của cá nhân (chẳng hạn như dữ liệu về hoạt động sử dụng ẩn danh, địa chỉ IP, loại trình duyệt, dữ liệu luồng nhấp chuột, v.v.) để cải thiện chất lượng của trải nghiệm người dùng và thiết kế của Trang Web, cũng như để tạo các tính năng, chức năng và dịch vụ mới bằng cách lưu trữ, theo dõi và phân tích hành vi, sở thích, xu hướng và hành động của người dùng.

Thông Tin Khác Cần Tiết Lộ

Chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin của người dùng theo các yêu cầu hợp pháp, chẳng hạn như trát hầu tòa hoặc lệnh tòa, hoặc nhằm tuân thủ các luật hiện hành. Nếu chúng tôi nhận được trát hầu hòa yêu cầu thông tin về bạn và nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về trát hầu tòa theo địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ tài khoản hoặc thông tin khác nếu chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết theo luật, để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, để ngăn chặn gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp khác được thực hiện thông qua Trang Web hoặc bằng cách sử dụng tên SEIU, để ngăn chặn tổn hại về thân thể, để thực thi Thỏa Thuận Người Dùng của chúng tôi, hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hay sự an toàn của khách truy cập trang web, các thành viên của chúng tôi, cộng đồng hoặc SEIU. Trong trường hợp không chắc sẽ xảy ra, SEIU (hoặc phần lớn tất cả tài sản của SEIU) được sáp nhập với một thực thể khác, thì thông tin về khách truy cập của chúng tôi sẽ thuộc về các tài sản đã chuyển đổi. Ngoài ra, SEIU có thể cho phép người dùng kết nối với Trang Web bằng thiết bị di động, thông qua ứng dụng di động hoặc qua một trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư này áp dụng cho tất cả các hoạt động truy cập trên thiết bị di động cũng như hoạt động sử dụng thiết bị di động như vậy. Khi bạn tải xuống hoặc sử dụng các ứng dụng di động, hay truy cập một trong các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động, chúng tôi có thể nhận được thông tin về vị trí và thiết bị di động của bạn, bao gồm cả mã định danh duy nhất của thiết bị. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như quảng cáo, kết quả tìm kiếm và các nội dung được cá nhân hóa khác. Hầu hết các thiết bị di động đều cho phép bạn kiểm soát hoặc tắt dịch vụ vụ trí trong menu cài đặt của thiết bị. Nếu có thắc mắc về cách tắt dịch vụ vị trí trên thiết bị, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của mình hoặc nhà sản xuất thiết bị cụ thể.

Bảo Mật Thông Tin và Tính Toàn Vẹn Của Dữ Liệu

SEIU tiến hành các biện pháp bảo mật để ngăn chặn hoạt động truy cập trái phép hoặc thay đổi, tiết lộ hay hủy dữ liệu trái phép. Các biện pháp này bao gồm đánh giá nội bộ hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu và các biện pháp bảo mật, cũng như các biện pháp bảo mật vật lý để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống mà chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Thông Tin Khác

Trang Web của chúng tôi cũng có thể cho phép bạn truy cập vào các trang web không phải của SEIU. Cần nhớ rằng, nếu bạn liên kết với một trang web không phải của SEIU từ Trang Web của chúng tôi, thì chính sách quyền riêng tư của bên đó và thỏa thuận người dùng của họ sẽ áp dụng cho bạn. Bạn nên tìm hiểu về chính sách quyền riêng tư của từng bên trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ.

SEIU bảo lưu quyền thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng mọi thay đổi về Chính Sách Quyền Riêng Tư này trên trang, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này. Sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi như vậy.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư này, Trang Web, hoặc tài khoản của của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Ngày Hiệu Lực: Ngày 2 tháng 8 năm 2018

Điều Khoản Dịch Vụ

Thỏa Thuận Người Dùng

Chào mừng bạn đến với Trang Web của SEIU. Vui lòng xem cẩn thận Thỏa Thuận Người Dùng của chúng tôi trước k hi bắt đầu sử dụng trang web. Cảm ơn bạn.

 1. Bạn Đồng Ý Chào Mừng Bạn Đến với SEIU.org. Bằng cách sử dụng và/hoặc truy cập Trang Web này, bạn thừa nhận rằng mình đồng ý với (1) các điều khoản và điều kiện (“Thỏa Thuận Người Dùng”) và (2) Chính Sách Quyền Riêng Tư của SEIU được bao gồm trong này để tham khảo. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa Thuận Người Dùng này và Chính Sách Quyền Riêng Tư, bạn không được phép sử dụng Trang Web. Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi chính đối với Thỏa Thuận Người Dùng này, bạn nên định kỳ xem lại phiên bản cập nhật nhất. SEIU có thể tùy ý sửa đổi Thỏa Thuận Người Dùng này bất cứ lúc nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này sau khi chúng tôi đăng các thay đổi, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa Thuận Người Dùng này (đã được sửa đổi). Thông qua trang web của chúng tôi, SEIU cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào nhiều nguồn trợ giúp giáo dục, bao gồm cả nội dung được cá nhân hóa. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy trang web của chúng tôi hữu ích. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ trang web nào liên quan, hay bất kỳ phần nào của trang web, vào bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng sử dụng như vậy. Thông tin đăng ký của bạn, chẳng hạn như các thông tin nhận dạng cá nhân khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi về chính bạn trên trang web của chúng tôi, sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Quyền Riêng Tư.
 2. Việc Sử Dụng Trang Web Nói Chung — Các Quyền và Giới Hạn mà SEIU đặt ra ở đây sẽ cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Trang Web như được quy định trong Thỏa Thuận Người Dùng này, với điều kiện:
  1. Bạn không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người khác, bao gồm tên người dùng hoặc địa chỉ email, từ Trang Web.
  2. Bạn không sử dụng Trang Web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không được SEIU phê duyệt trước bằng văn bản. Bạn đồng ý không truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ thông tin quảng cáo, quảng bá tự nguyện, email hàng loạt hoặc các thông tin tự nguyện khác. Bạn đồng ý không gạ gẫm, vì mục đích thương mại, bất kỳ người dùng nào trên Trang Web liên quan đến tài liệu mà họ đăng trên Trang Web.
  3. Bạn không sử dụng hoặc khởi động bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, “robot”, “công cụ tìm kiếm spider” hoặc “công cụ đọc ngoại tuyến” để truy cập Trang Web theo cách gửi thông báo yêu cầu đến máy chủ của SEIU trong khoảng thời gian nhất định với số lượng nhiều hơn số lượng mà một người có thể xử lý hợp lý trong cùng một khoảng thời gian đó bằng cách sử dụng một trình duyệt web trực tuyến thông thường. Không kể những quy định trên, SEIU cấp cho người vận hành các công cụ tìm kiếm công khai quyền sử dụng công cụ tìm kiếm spider để sao chép tài liệu trên trang web cho mục đích duy nhất và chỉ trong trường hợp cần thiết để tạo các chỉ mục tài liệu có thể tìm kiếm công khai, chứ không phải bộ nhớ đệm hay tệp lưu trữ các tài liệu đó. SEIU bảo lưu quyền thu hồi các ngoại lệ này nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể.
  4. Bạn không được truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào chứa “virus,” “sâu”, “trojan” hay bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế nhằm làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng máy tính hay thiết bị viễn thông nào.
  5. Bạn không được thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Trang Web.
  6. Bạn không được tránh né, tắt hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang Web hoặc các trang web/máy chủ của chúng tôi (hoặc các mạng kết nối với Trang Web của chúng tôi).
  7. Bạn không được quấy rầy, đe dọa, cản trở hoặc gây khó khăn, tạo ra sự chú ý quá mức hay gây khó chịu, cho một người hoặc thực thể trên hoặc thông qua Trang Web hoặc các hệ thống truyền thông của thực thể đó.
  8. Bạn không được truyền hoặc cung cấp trên hay thông qua Trang Web bất cứ nội dung nào trái phép, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rầy, phỉ báng, vu khống, tục tĩu, thù địch hoặc có thể từ chối về mặt chủng tộc, dân tộc hay lý do khác, theo quyết định của riêng SEIU.
  9. SEIU bảo lưu quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất cứ khía cạnh nào của Trang Web vào bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào và không cần thông báo cho bạn.
  10. SEIU bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Trang Web, mà không cần thông báo trước và theo quyền tự quyết của SEIU.
  11. Danh sách các quyền và hạn chế, cùng với các điều khoản khác được thảo luận ở bên dưới, chưa phải là hoàn chỉnh, nhưng chỉ đơn thuần mang tính minh họa. Theo phán quyết riêng và cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền xác định xem hành vi có vi phạm các yêu cầu về hành vi đối với Trang Web hay không.
 3. Việc Bạn Sử Dụng Nội Dung trên Trang Web Các hạn chế và điều kiện sau chỉ áp dụng cho việc bạn sử dụng nội dung trên Trang Web.
  1. Nội dung trên Trang Web (không phải là Nội Dung Người Dùng), bao gồm nhưng không giới hạn ở, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh, âm thanh, nhạc, video, tính năng tương tác, v.v. (Gọi chung là “Nội Dung của SEIU”), do SEIU sở hữu và cấp phép. Tương tự, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trên Trang Web là do SEIU sở hữu hoặc cấp phép (“Nhãn Hiệu SEIU”). Trừ khi có quy định khác trong Thỏa Thuận Người Dùng này hoặc ở nơi khác trên trang web (ví dụ: trong phần mô tả về chiến dịch), không được tải xuống, sao chép, tạo lại, phân phối, truyền, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép hay khai thác Nội Dung của SEIU và Nhãn Hiệu SEIU cho bất kỳ mục đích nào đi nữa mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SEIU. SEIU bảo lưu mọi quyền chưa được cấp rõ ràng trong và đối với Nội Dung của SEIU và Nhãn Hiệu SEIU.
  2. Trang Web chỉ được cung cấp cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Đối với các mục đích sử dụng như vậy, bạn có thể hiển thị, tải xuống và/hoặc in các trang từ trang web, bạn có thể liên kết đến Trang Web; và bạn có thể chuyển tiếp tài liệu trên Trang Web cho người khác để phục vụ các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại có liên quan hợp lý đến các mục đích của Trang Web.
  3. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Trang web, bạn sẽ nhìn thấy Nội Dung của SEIU, Nội Dung Người Dùng và nội dung khác của bên thứ ba từ nhiều nguồn, và rằng SEIU không bảo đảm về sự chính xác, mức độ hữu ích, sự an toàn hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội Dung của SEIU, Nội Dung Người Dùng hoặc nội dung khác của bên thứ ba như vậy. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể nhìn thấy Nội Dung Người Dùng có thể không chính xác, mang tính xúc phạm, không phù hợp hoặc có thể bị phản đối, và bạn đồng ý khước từ, và theo đây được khước từ, bất cứ quyền hay biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng nào mà bạn có hoặc có thể có đối với SEIU liên quan đến vấn đề này.
  4. Trang Web có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát hoặc sở hữu của SEIU. SEIU không có quyền kiểm soát đối với, và không chịu trách nhiệm đối với, nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc các quy định trên trang web bên thứ ba bất kỳ. Bạn nên biết điều này khi rời khỏi Trang Web và đọc các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của từng trang web mà bạn truy cập.
 4. Đạo Luật Bản Quyền Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc một người đại diện bản quyền và cho rằng Nội Dung của SEIU hoặc Nội Dung Người Dùng bất kỳ vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi một thông báo theo Đạo Luật Bản Quyền Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số (“DMCA”) bằng cách cung cấp bằng văn bản cho Người Đại Diện về Bản Quyền của SEIU thông tin sau đây (xem phần 17 U.S.C 512(c)(3) để biết thêm chi tiết):
  • Thông tin xác định nội dung có bản quyền được cho là đã bị vi phạm
  • Thông tin xác định tài liệu được cho là đang vi phạm hoặc là chủ đề của hoạt động vi phạm và sẽ phải bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa, cùng với thông tin đầy đủ hợp lý để SEIU tìm thấy tài liệu;
  • Một nhận định cho biết bạn tin tưởng chắc chắn rằng việc sử dụng tài liệu theo cách được khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu bản quyền, người đại diện bản quyền hoặc luật;
  • Một nhận định rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình thức xử phạt hành vi khai man, rằng bạn là, hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho, chủ sở hữu của quyền độc quyền mà bạn cho là bị vi phạm;
  • Tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; và
  • Chữ ký thực hoặc điện tử của chủ sở hữu của quyền độc quyền mà bạn cho rằng bị vi phạm, hoặc của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu. Để nhận thông báo về hành vi vi phạm mà bạn đã xác nhận, hãy liên hệ với Người Đại Diện Bản Quyền được chỉ định của SEIU theo địa chỉ copyright@seiu.org. Bạn thừa nhận rằng nếu không tuân thủ tất cả các yêu cầu nói trên, thông báo DMCA của bạn có thể không có hiệu lực. Nghĩa là, chỉ có thông báo DMCA mới chuyển đến Người Đại Diện Bản Quyền. Vui lòng sử dụng biểu mẫu Liên Hệ Với Chúng Tôi nếu có bất kỳ phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hay thông tin khác cần gửi cho SEIU.
 5. Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm Bảo HànhTrang web này được cung cấp “nguyên trạng” cho bạn. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web của SEIU. Trong phạm vi đầy đủ nhất được luật pháp cho phép, SEIU, cũng như các viên chức, giám đốc, nhân viên và người đại diện (gọi chung là “các bên của SEIU”), từ chối trách nhiệm đối với mọi hình thức bảo hành, rõ ràng hoặc ngụ ý, có liên quan đến trang web và việc bạn sử dụng trang web. Các bên của SEIU không thể và không bảo hành về độ chính xác, sự hoàn chỉnh, tính hiện thời, sự không vi phạm, khả năng bán hoặc sự phù hợp với một mục đích cụ thể của nội dung trên trang web hay nội dung của bất cứ trang web nào liên kết với trang web này. Các bên của SEIU không bảo đảm rằng trang web không có lỗi hoặc truy cập được liên tục, hay trang web đó không chứa virus hoặc các thành phần gây hại khác. Các bên của SEIU không bảo hành, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bên thứ ba cung cấp, quảng cáo hay giới thiệu thông qua trang web của SEIU hay bất kỳ trang web nào có siêu liên kết hoặc có trên biểu ngữ hay các nội dung quảng cáo khác.
 6. Giới Hạn về Trách Nhiệm Pháp Lý Trong mọi trường hợp, các bên của SEIU không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trừng phạt hoặc do hậu quả nào, cho dù có nhận thấy trước được hay không, liên quan đến trang web này, bao gồm mọi thiệt hại do (I) lỗi, nội dung có lỗi sai hoặc thiếu chính xác (II) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản, bất kể bản chất, do việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, (III) hoạt động truy cập hoặc sử dụng trái phép các máy chủ an toàn và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính lưu trữ trên trang web (IV) sự gián đoạn hoặc dừng truyền đến hoặc từ trang web của chúng tôi (V) lỗi, virus, trojan, v.v. có thể do bên thứ ba bất kỳ truyền đến hoặc thông qua trang web của chúng tôi và/hoặc (VI) lỗi hay sự thiếu sót về nội dung hoặc bất kỳ mất mát hay thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào phát sinh do việc bạn sử dụng nội dung được đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp qua trang web của SEIU, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm hay bất kỳ lý thuyết hợp pháp nào khác, và bất kể SEIU có báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy hay không. Bạn thừa nhận cụ thể rằng các bên của SEIU không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung người dùng hoặc hành vi phỉ báng, xúc phạm hay bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn chịu hoàn toàn rủi ro về mối nguy hại hoặc thiệt hại từ các hành vi trên. Một số luật tiểu bang không cho phép các giới hạn hoặc bảo hành ngụ ý hay loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại nhất định. Trong trường hợp các luật này áp dụng cho bạn, một số điều khoản nêu trong thỏa thuận này sẽ không áp dụng. Bạn đồng ý bảo đảm và tránh cho các bên của SEIU khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, dù bản chất là gì, phát sinh do việc bạn sử dụng và truy cập trang web của SEIU hoặc hành vi vi phạm bất kỳ phần nào thuộc thỏa thuận người dùng này. Nghĩa vụ bảo đảm bảo này sẽ tồn tại cùng với thỏa thuận người dùng này và việc bạn sử dụng trang web của SEIU.
 7. Khả Năng Chấp Nhận Thỏa Thuận Người DùngBạn xác nhận rằng mình hơn 18 tuổi hoặc là trẻ vị thành niên được giải phóng hoặc được sự đồng ý của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp, và hoàn toàn có thể và đủ khả năng thực hiện các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, sự xác nhận, đại diện và bảo hành được quy định trong Thỏa Thuận Người Dùng này, và chịu sự ràng buộc cũng như tuân thủ Thỏa Thuận Người Dùng này. Trong mọi trường hợp, bạn xác nhận rằng mình hơn 13 tuổi, vì Trang Web của SEIU không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.
 8. Điều Khoản KhácThỏa Thuận Người Dùng này chịu sự điều chỉnh của các luật lệ quan trọng nội bộ của Washington, D.C., mà không liên quan đến xự xung đột với các nguyên tắc hợp đồng. Mọi khiếu nại hoặc tranh chấp giữa bạn và SEIU phát sinh toàn bộ hoặc một phần trên Trang Web này sẽ do tòa án có đầy đủ thẩm quyền ở Washington, D.C quyết định độc quyền. Thỏa Thuận Người Dùng này, cùng với Chính Sách Quyền Riêng Tư và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác mà SEIU đăng trên Trang Web, sẽ cấu thành sự đồng thuận tổng thể giữa bạn và SEIU liên quan đến Trang Web và thay thế các thỏa thuận trước đó, nếu có, giữa bạn và SEIU liên quan đến bất kỳ vấn đề nào được đề cập trong Thỏa Thuận Người Dùng này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận Người Dùng này được tòa án có thẩm quyền quyết định là không hợp lệ, thì việc điều khoản đó không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản còn lại trong Thỏa Thuận Người Dùng này. Các điều khoản còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và tính thực thi. Việc không khước từ bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận Người Dùng này sẽ được xem là hành động khước từ thêm hoặc liên tiếp đối với điều khoản như vậy hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. Ngoài ra, việc SEIU không khẳng định bất kỳ quyền hay điều khoản nào theo Thỏa Thuận Người Dùng này sẽ không được coi là hành vi khước từ quyền hoặc điều khoản đó. Bạn không được chuyển giao hay chỉ định Thỏa Thuận Người Dùng này, cùng với bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp theo thỏa thuận này; tuy nhiên, SEIU có thể chỉ định không hạn chế. Thỏa Thuận Người Dùng này, cũng như các quyền và nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận này sẽ mang tính ràng buộc và chỉ có hiệu lực đối với các phúc lợi của các bên đề cập đến trong đây cùng với những người kế thừa và người chỉ định tương ứng của họ. Không có điều khoản nào trong Thỏa Thuận này, rõ ràng hay ngụ ý, nhằm mục đích hoặc được hiểu là tham khảo ý kiến bất kỳ người nào về bất kỳ quyền, biện pháp hoặc xác nhận nào theo hoặc do Thỏa Thuận này. Bạn và SEIU đồng ý rằng mọi hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang Web phải bắt đầu trong vòng một (1) năm kể từ khi hành động đó được cộng dồn. Nếu không, hành động đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Thỏa Thuận Người Dùng này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 10 năm 2021.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.