Lịch Sự Kiện

Nov1

Contract Negotiations Begins for SeaTac Passenger Service Workers

When:
Where:Ste 102, SeaTac, WA 98188

Vào năm 2013, các nhân viên tại SeaTac đã làm nên lịch sử khi cùng nhau thông qua Đề Xuất 1, nhờ đó, nâng mức lương tối thiểu lên $15/giờ và đảm bảo các quyền của liên đoàn tại sân bay. Chúng tôi không chỉ khuấy động phong trào đấu tranh đòi tăng lương trong cả nước, mà còn nâng cao các tiêu chuẩn dành cho gia đình và cộng đồng của mình. Những khoản tiền lẽ ra phải là ưu tiên hàng đầu về phúc lợi giờ đây đã nằm trong tay của nhân viên. 

Các nhân viên dịch vụ hành khách của SeaTac đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của vùng. Vào năm 2017, các nhân viên dịch vụ hành khách:

  • Đã phục vụ gần 47 triệu hành khách đến và     đi trên 416.124 máy bay
  • Đã đóng góp $22,5 tỷ (ước tính) cho hoạt động kinh tế ở Tiểu Bang Washington
  • Tạo ra $274 triệu (ước tính) cho hoạt động kinh tế ở Thành Phố Tukwila
  • Đã đóng góp $138 triệu (ước tính) cho hoạt động kinh tế ở Thành Phố Burien

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.