Giới Thiệu Về SEIU6

Sức Mạnh của Hơn 9.000 Thành Viên

SEIU6 Property Services NW proudly represents a diverse workforce of more than 10,000 janitors, security officers, airport passenger service workers and allied industries workers in Washington state. SEIU6 also represents stadium workers, and barbers. By joining together, our members have a better chance to get the wages, benefits and opportunities they deserve.

Nhiều thành viên của SEIU6 là người nhập cư nói các thứ tiếng như Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Somali, Tiếng Việt, Tiếng Amharic và các thứ tiếng khác. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được tiếp cận những thông tin họ cần, từ đó bảo đảm được các quyền của họ.

SEIU6 được thành lập bởi một nhóm lao công tại nhà hát Seattle và đã trở thành một trong các liên đoàn địa phương đầu tiên của Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Dịch Vụ vào năm 1921. SEIU đại diện cho hơn 2 triệu nhân viên dịch vụ ở Bắc Mỹ và tự hào có được đội ngũ nhân viên và lãnh đạo đa dạng nhất trong Phong Trào Lao Động.

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

SEIU6 trao quyền cho nhân viên để đòi hỏi sự công bằng tại nơi làm việc, cũng như xây dựng một tương lai thịnh vượng, công bằng và an toàn cho tất cả chúng ta. Chúng tôi là một tổ chức đa văn hóa, đa ngôn ngữ đấu tranh vì sự công bằng chủng tộc và xã hội thông qua hành động tập thể.

Chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách:

Tạo động lực, đào tạo và hỗ trợ thành viên để trở thành tiếng nói và những nhà lãnh đạo của liên đoàn

Phát triển cộng đồng thành viên hợp nhất và sáng suốt tham gia tích cực vào đời sống của liên đoàn

Tổ chức để gia tăng các phúc lợi của thành viên liên đoàn cho các nhân viên dịch vụ ngoài tổ chức và đảm bảo quyền kiểm soát của các ngành cũng như thị trường lao động nhằm bảo vệ những thành quả của quá trình đấu tranh vất vả và sự an toàn của các thành viên

Thương lượng các hợp đồng xây dựng một liên đoàn vững mạnh bằng cách cải thiện tiền lương và các điều kiện lao động, đồng thời mở rộng vai trò của thành viên trong quá trình đưa ra quyết định tại nơi làm việc

Tạo ra quyền lực chính trị để đảm bảo tiếng nói của nhân viên được lắng nghe tại mọi cấp chính quyền

Thiết lập các cơ hội kinh tế và củng cố sự công bằng xã hội

Tạo lập các liên minh và hành động đoàn kết với các tổ chức khác cùng chung mối quan tâm đến vấn đề công bằng chủng tộc, xã hội và kinh tế

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.