Quy Trình Khiếu Nại

Quy Trình Theo Bước

Hợp đồng của bạn sẽ nêu rõ các điều khoản về quy trình khiếu nại mà liên đoàn đã thương lượng.

Quy trình khiếu nại được tiến hành theo “các bước” (từ thảo luận ban đầu cho đến gặp gỡ người giám sát cấp thấp để đi đến phân xử chính thức), với các giới hạn thời gian cụ thể được chỉ định cho từng bước. Bạn phải cố gắng đáp ứng các yêu cầu về từng bước trong giới hạn thời gian đã xác định. Nếu không làm vậy, khi không có nguyên nhân thích đáng, bạn có thể mất quyền khiếu nại về mặt nào đó.

Thông thường, tiến trình khiếu nại thường diễn ra như sau:

  • BƯỚC 1 Người đại diện gặp người giám sát cấp thấp.
  • BƯỚC 2 Nếu không có giải pháp, người đại diện sẽ gặp bộ phận quản lý cấp cao hơn.
  • BƯỚC 3 Nếu không có giải pháp, có thể có một cuộc họp khác như ở Bước 2, hoặc một “ban” khiếu nại hoặc tương tự để giải quyết mọi việc:
  • PHÂN XỬ Trong trường hợp không ai muốn phân xử, nhưng vấn đề vẫn được giải quyết ở bước này thông qua một bên trung gian thứ ba.

Để đảm bảo không bao giờ mất quyền khiếu nại do đã hết giới hạn thời gian, bạn nên biết chính xác thời điểm phải gửi đơn khiếu nại cũng như các yêu cầu cần thiết. Thông tin này có trong hợp đồng của bạn. Nếu bạn cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348 hoặc địa chỉ Seiu6mrc@seiu6.org.

Quyết định tiến hành quy trình phân xử sẽ không dễ dàng được đưa ra. Việc ra quyết định còn tùy thuộc vào những yếu tố như tầm quan trọng của sự việc (vấn đề), mức độ nghiêm trọng của vụ việc, phí tổn và cơ hội giành thắng lợi. Thông tin điều tra, ghi chú và báo cáo của bạn sẽ thực sự quan trọng khi đưa ra những quyết như vậy.

Tải Xuống Mẫu Đơn Khiếu Nại của SEIU Local 6

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.