Tham Gia

Tiếng nói của bạn có vai trò quan trọng

Các thành viên tích cực tiếp thêm sức mạnh cho SEIU6. Cho dù là thành viên mới hay lâu dài của liên đoàn, thì tiếng nói của bạn đều có thể tạo ra tác động trong việc giành được các hợp đồng quan trọng, duy trì nơi làm việc an toàn và tôn trọng cũng như đấu tranh cho những thay đổi về chính sách mà các gia đình lao động cần. 

Để tìm hiểu thêm về bất kỳ cơ hội nào dưới đây, hãy gọi cho Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348 hoặc điền vào mẫu đơn ở bên dưới.

Trở Thành Người Đại Diện Liên Đoàn

Thay đổi sự cân bằng về quyền lực tại nơi làm việc. Người đại diện liên đoàn SEIU6 sẽ trở thành các chuyên gia trong việc thực thi hợp đồng và trao quyền cho đồng nghiệp để đấu tranh cho các quyền của họ. Những người đại diện liên đoàn chào đón các thành viên mới tham gia liên đoàn và làm việc với vai trò là đại diện của liên đoàn trong các cuộc họp với bộ phận quản lý. 

Có Vai Trò Tích Cực Về Chính Trị

SEIU6 đấu tranh cho nhân viên trong và ngoài lĩnh vực công việc. Do đó, chúng tôi đóng vai trò tích cực trong các vấn đề chính trị tại địa phương, tiểu bang và quốc gia. Các thành viên SEIU6 có thể tham gia vào quy trình chính trị bằng cách tham gia ủy ban chính trị, quyên góp cho Quỹ Hỗ Trợ Quyền Lực Cho Nhân Viên hoặc vận động bỏ phiếu cho một ứng viên hay một vấn đề. 

THAM GIA ỦY BAN

Ủy Ban Trải Nghiệm Cho Nhân Viên Mới 

Chào đón nhân viên mới tham gia liên đoàn và kết nối họ với những nguồn trợ giúp họ cần để đấu tranh cho các quyền tại nơi làm việc.

Ủy Ban Truyền Thông

Trau dồi các kỹ năng thuyết trình trước đám đông và sử dụng mạng xã hội khi trở thành thành viên của Ủy Ban Truyền Thông SEIU6. Giúp tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến để thúc đẩy các chiến dịch và cải thiện những vấn đề dành cho gia đình lao động. 

Ủy Ban Phụ Nữ

Mọi thành viên nữ đều được chào đón vào Ủy Ban Phụ Nữ của SEIU6. Mục đích hoạt động của Ủy Ban là xác định những ưu tiên của liên đoàn trong việc cải thiện các lợi ích dành cho người lao động nữ cũng như gia đình họ. Các thành viên của Ủy Ban Phụ Nữ đấu tranh vì sự công bằng giới tính trong ngôn từ của hợp đồng và văn hóa tại nơi làm việc, đồng thời xây dựng tầm nhìn về một tương lai công bằng. 

Ủy Ban Chính Trị

Giúp xác định những chính sách mà SEIU6 sẽ đấu tranh giành được, những ứng viên mà chúng tôi sẽ ủng hộ và đảm bảo trách nhiệm của các viên chức được bầu đối với các gia đình lao động. Ủy ban chính trị SEIU6 họp hằng tháng để thảo luận về các vấn đề chính trị, phỏng vấn ứng viên và tuyên truyền cho thành viên liên đoàn về các cuộc bầu cử sắp tới.

Tham dự cuộc họp của liên đoàn

SEIU6 tổ chức các Cuộc Họp Thành Viên Chung 4 lần mỗi năm, vào ngày Thứ Bảy thứ 2 của Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7 và Tháng 10 lúc 12:30. Các cuộc họp được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo các khuyến nghị về y tế vào thời điểm hiện thời. Các cuộc họp theo ngành được tổ chức hằng tháng cho lao công, nhân viên an ninh và nhân viên sân bay. 

Kết nối trên mạng xã hội

Theo dõi SEIU6 trên Facebook, Twitter và Instagram để biết thông tin cập nhật về các chiến dịch và sự kiện của liên đoàn. 

Gặp gỡ nhà tổ chức của chúng tôi

Lên lịch cuộc họp trực tiếp hoặc chuyến thị sát nơi làm việc với nhà tổ chức của bạn để tìm hiểu thêm về liên đoàn của chúng tôi, hợp đồng của bạn cũng như các chiến dịch và sự kiện hiện tại. 

Tham Gia

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.