Phúc Lợi Của Thành Viên

Liên Đoàn Bảo Vệ Nhân Viên

Với sức mạnh tổng hợp của hơn 9.000 thành viên, SEIU6 giúp nhân viên bảo vệ các quyền của họ, cũng như được đối xử công bằng tại nơi làm việc. Liên Đoàn nỗ lực thương lượng về tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc và các vấn đề khác. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo chủ lao động tuân thủ hợp đồng của họ. Ví dụ về sự hỗ trợ của Liên Đoàn:

  • Bạn gặp vấn đề tại nơi làm việc? Bạn có thể đề nghị đại diện SEIU6 của mình trợ giúp.
  • Bạn có thắc mắc về hợp đồng của mình? Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp bạn tìm lời giải đáp.
  • Bạn cần được trợ giúp về các phúc lợi mình được hưởng? Chúng tôi có thể chỉ dẫn bạn tiến hành các bước phù hợp.

SEIU6 luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

CÁC QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN LIÊN ĐOÀN

Các thành viên SEIU6 có quyền được Liên Đoàn bảo vệ và đại diện theo quy định trong hợp đồng lao động.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ

SEIU6 làm việc với các thành viên để đấu tranh cho các luật lệ và chính sách bảo vệ nhân viên.

Tìm Hiểu Thêm

TIN TỨC & THÔNG TIN MỚI NHẤT

Chúng tôi giúp thành viên luôn cập nhật tin tức và thông tin mới nhất có ảnh hưởng đến các quyền của nhân viên trong công việc.

Tìm Hiểu Thêm

CÔNG BẰNG CHO LAO CÔNG

Lao công của Liên Đoàn đang giành được những hợp đồng có tính lịch sử, tăng lương cho gia đình và nâng cao các tiêu chuẩn trong cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

ỦNG HỘ NHÂN VIÊN AN NINH

Nhân viên an ninh đang ủng hộ các công việc tạo điều kiện để chúng tôi nỗ lực mang lại nhà ở tử tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, dinh dưỡng đầy đủ, khả năng tiếp cận với giáo dục và chế độ hưu trí chuẩn mực.

Tìm Hiểu Thêm

AIRPORT WORKERS UNITED

Chúng tôi là nhân viên bốc xếp hành lý, nhân viên vệ sinh cabin, nhân viên hỗ trợ xe lăn, lao công, nhân viên an ninh và các nhân viên hợp đồng khác tại sân bay.

Tìm hiểu thêm

PHÚC LỢI VÀ CHIẾT KHẤU

Các thành viên Liên Đoàn có thể được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm, kế hoạch tài chính, các khoản chiết khấu tiết kiệm tiền khi đi du lịch và mua sắm cùng rất nhiều phúc lợi khác.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.