Seiu6 Property Services NW

SEIU6 tự hào đại diện cho một lực lượng lao động đa dạng gồm 9.000 lao công, nhân viên an ninh, nhân viên dịch vụ hành khách sân bay và nhân viên ngành đồng minh ở tiểu bang Washington.

Seiu6 Ủng Hộ Nhân Viên

Sứ mệnh của SEIU6 là cải thiện đời sống của nhân viên thuộc mọi hoàn cảnh.

Sát cánh bên nhau, tất cả chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.