Câu Hỏi Thường Gặp

Bảo Hiểm Y Tế

Chương trình bảo hiểm y tế thay đổi theo thỏa thuận lao động áp dụng cho bạn. Nếu có các câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với Phòng Nhân Sự của công ty bạn hoặc Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348.

Khi nào tôi đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm y tế?

Đối với các Lao Công thuộc phạm vi áp dụng của Thỏa Thuận Chính Dành Cho Quận King: bạn và các thành viên gia đình có thể được hưởng thỏa thuận y tế sau khi bạn đã làm việc được 1040 giờ, hoặc đủ 6 tháng. Bạn phải đăng ký bảo hiểm để bắt đầu với chủ lao động của mình. Chủ lao động chi trả 100% phí bảo hiểm; các thành viên chịu trách nhiệm với các khoản đồng chi trả và đồng bảo hiểm.

Đối với tất cả các nhân viên khác của SEIU6: hãy liên hệ với Phòng Nhân Sự của công ty bạn để tìm hiểu về các phúc lợi y tế dành cho bạn.

Làm cách nào để đăng ký bảo hiểm y tế?

Đối với các Lao Công thuộc phạm vi áp dụng của Thỏa Thuận Chính Dành Cho Quận King: sau khi đã làm việc được 1040 giờ, bạn cần điền vào mẫu đơn đăng ký bảo hiểm y tế cho bạn và các thành viên gia đình bạn. Bạn có thể tải mẫu đơn xuống tại đây, yêu cầu Phòng Nhân Sự công ty cung cấp mẫu đơn hoặc gọi cho liên đoàn để yêu cầu gửi mẫu đơn cho bạn qua thư: 206-448-7348

Đối với tất cả các thành viên khác của SEIU6: liên hệ với Phòng Nhân Sự của công ty bạn để tìm hiểu về các phúc lợi y tế dành cho bạn.

Khi nào tôi nhận được thẻ trong thư?

Đối với các Lao Công thuộc phạm vi áp dụng của Thỏa Thuận Chính Dành Cho Quận King: sau khi bạn đã làm việc được 1040 giờ và điền vào mẫu đơn đăng ký bảo hiểm y tế, hãy nhớ gửi đến Northwest Administrators. Bạn có thể làm việc này thông qua liên đoàn bằng cách gọi số 206-448-7348, thông qua Phòng Nhân Sự của công ty hoặc bằng cách gửi trực tiếp mẫu đơn qua thư đến Northwest Administrators: 

Northwest Administrators
2323 Eastlake Ave E
Seattle, WA 98102

Sau khi Northwest Administrators nhận được mẫu đơn của bạn, bạn có thể nhận được thẻ qua thư sau vài tuần. 

Đối với tất cả các thành viên khác của SEIU6: liên hệ với Phòng Nhân Sự của công ty bạn để tìm hiểu về các phúc lợi y tế dành cho bạn.

Khi nào đến kỳ tăng lương tiếp theo của tôi? Mức tăng là bao nhiêu?

Để biết thông tin chi tiết về mức tăng cho các ngành cụ thể, vui lòng liên hệ với MRC và họ có thể cung cấp cho bạn thông tin đó cũng như cấp cho bạn bản sao của hợp đồng.

Lương Nghỉ Ốm

Nhờ có các nhân viên như những thành viên SEIU6 đã đấu tranh cho chế độ nghỉ ốm hưởng lương, tất cả nhân viên ở Washington đều nhận được lương nghỉ ốm. Lương nghỉ ốm sẽ cộng dồn theo tỷ lệ 1 giờ/40 giờ làm việc và có thể được dùng để chăm sóc cho chính nhân viên hoặc một thành viên gia đình, thăm khám bác sĩ hoặc đưa một thành viên gia đình đi khám bác sĩ hoặc để tránh hành vi ngược đãi trong gia đình. Hầu hết các công ty đều yêu cầu thông báo tình trạng bị ốm trước 4 giờ để đủ điều kiện được trả lương nghỉ ốm.

Các quy tắc liên quan đến việc thanh toán lương nghỉ ốm có thể thay đổi theo thỏa thuận thương lượng tập thể của bạn. Hãy xem CBA của bạn hoặc gọi đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348 để biết thêm chi tiết theo ngành và nơi làm việc của bạn.

Tôi cần nghỉ để sinh con/chăm sóc một thành viên gia đình bị ốm/thực hiện một thủ thuật y khoa. Tôi có đủ điều kiện hưởng thời gian nghỉ được trả lương không?

Nghỉ Phép Hưởng Lương Vì Lý Do Gia Đình và Y Tế, hay PFMLA, là một phúc lợi dành cho nhân viên ở Washington đã làm việc được 820 giờ tại tiểu bang trong năm qua. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm và xem bạn có đủ điều kiện hưởng phúc lợi hay không: https://paidleave.wa.gov/ Hoặc gọi số: 833-717-2273

Tôi chuẩn bị nghỉ hưu. Tôi có thể nhận được khoản lương hưu là bao nhiêu?

Các Lao Công thuộc phạm vi áp dụng của Thỏa Thuận Chính Dành cho Quận King sẽ nhận được khoản lương hưu mà họ có thể tích lũy được sau khi nghỉ hưu. Để biết thông tin cập nhật về khoản lương hưu của bạn, hãy gọi cho Northwest Administrators theo số 206-329-4900.

Đối với tất cả các nhân viên khác của SEIU6, hãy liên hệ với Phòng Nhân Sự của công ty để tìm hiểu thêm về các phúc lợi hưu trí dành cho bạn.

Tôi đang tìm một công việc trong ngành công nghiệp vệ sinh, an ninh hoặc tại sân bay và tôi muốn đảm bảo sẽ được tham gia liên đoàn. Tôi nên xin vào công ty nào?

Nhấp vào đây để biết danh sách các Nhà Thầu Chịu Trách Nhiệm trong lĩnh vực của bạn đã làm việc theo các hợp đồng của liên đoàn SEIU6. https://seiu6.org/responsible-contractors/

Bảng lương của tôi có vấn đề. Tôi nên làm gì?

Nếu thấy lỗi trong bảng lương của mình, trước hết, hãy liên hệ với Phòng Nhân Sự của công ty bạn. Nếu Phòng Nhân Sự không phản hồi hoặc nếu bạn không đồng ý với giải pháp của họ, hãy liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348.

Làm cách nào để liên hệ với nhà tổ chức của tôi?

Hãy gọi đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348 để được kết nối với nhà tổ chức của bạn. Bạn có thể yêu cầu cuộc họp trực tiếp với nhà tổ chức của mình hoặc sắp xếp một chuyến thị sát nơi làm việc dành cho bạn và đồng nghiệp của bạn.

Tôi phải làm gì nếu bị sa thải, bị phê bình hoặc đối mặt với hình thức kỷ luật?

Hãy gọi đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348. Hãy để lại tin nhắn nếu đã qua giờ làm việc. Vấn đề thời gian rất quan trọng vì mỗi CBA đều có các nguyên tắc về thời gian bạn phải gửi khiếu nại. Hãy xem CBA của bạn để tìm hiểu thêm về lịch trình khiếu nại.

Chủ lao động phân biệt đối xử với tôi. Tôi nên làm gì?

Phân biệt đối xử tại nơi làm việc là hành vi trái phép và các thành viên SEIU6 không phải một mình đối mặt với hành vi đó. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đang bị phân biệt đối xử do chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, tình trạng thai sản, quốc tịch hoặc nhằm trả đũa vì bạn đã lên tiếng, hãy gọi đến liên đoàn của chúng ta theo số 206-448-7348 để biết các bước tiếp theo cần thực hiện.

Tôi đang bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tôi nên làm gì?

Mọi nhân viên đều xứng đáng có nơi làm việc an toàn, không bị quấy rối tình dục. Nếu ai đó làm tổn hại bạn về thân thể, hãy gọi cho cảnh sát. Nếu bạn đang bị quấy rối tình dục, hãy gọi ngay cho liên đoàn của chúng ta theo số 206-448-7348. Quấy rối tình dục bao gồm hành vi không mong muốn tập trung vào tình dục hoặc giới tính, có thể kể đến cuộc trò chuyện không mong muốn, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại, sự đe dọa hoặc yêu cầu quan hệ tình dục. Các thành viên SEIU6 không phải một mình đối mặt với hành vi đó.

Người giám sát của tôi có hành vi ngược đãi. Tôi nên làm gì?

Những người giám sát có hành vi ngược đãi sẽ tạo ra môi trường làm việc thù địch. Nếu bạn hoặc đồng nghiệp của bạn gặp vấn đề người giám sát có hành vi ngược đãi, hãy liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 206-448-7348 để biết các bước tiếp theo cần thực hiện

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.