Công Bằng cho Lao Công

Trong hơn 2 thập kỷ, phong trào Công Bằng cho Lao Công đã giúp các nhân viên thu nhập thấp có được cuộc sống tốt hơn và đạt được dịch vụ hỗ trợ to lớn từ vấn đề công chúng cho đến các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị và cộng đồng. Hơn 225.000 lao công ở các thành phố trên đất nước đã hợp nhất vào SEIU, liên đoàn lớn nhất nước Mỹ dành cho các nhân viên ngành dịch vụ bất động sản.

CHỈNH SỬA: Trên khắp Tiểu Bang Washington, hơn 20.000 lao công hợp nhất vào Local 6 đang đi đầu trong các nỗ lực đòi hỏi việc làm tốt hơn, bao gồm mức lương có thể hỗ trợ gia đình bạn, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và sự tôn trọng.