Trò Chuyện với Đồng Nghiệp Của Bạn

SEIU: ẢNH CHỤP NHANH

Dưới đây là một số dữ kiện về SEIU mà bạn nên giới thiệu cho thành viên mới.

 • SEIU được thành lập vào năm 1921 bởi một vài lao công nhập cư. Ngày nay, đây là liên đoàn lớn nhất mới nhất trong Liên Bang Thay Đổi để Giành Chiến Thắng và phát triển nhanh nhất ở Bắc Mỹ, với hơn 2 triệu thành viên.
 • Trụ sở của SEIU ở Washington, D.C. Các thành viên được tổ chức thành 300 liên đoàn địa phương trên khắp châu lục. SEIU là thành viên của Liên Bang Thay Đổi để Giành Chiến Thắng (CtW) và Tổng Liên Đoàn Lao Động Canada (CLC).
 • Hơn 2 triệu thành viên của SEIU đại diện cho hàng trăm nghề nghiệp khác nhau, bao gồm lao công, bác sĩ, nhân viên trường học, nhân viên xã hội, y tế, kỹ sư, lái xe taxi và nhân viên chính phủ trên khắp lục địa Hoa Kỳ, Canada, Alaska, Hawaii và Puerto Rico. Chúng ta là liên đoàn đa dạng nhất ở bất cứ đâu.
 • SEIU là liên đoàn lớn nhất dành cho nhân viên dịch vụ xây dựng và chăm sóc sức khỏe. Đây là liên đoàn lớn thứ hai dành cho nhân viên dịch vụ công
 • Các thành viên của SEIU có hợp đồng với 12.000 chủ lao động khác nhau.
 • Một nửa số thành viên của SEIU là nữ, nhiều hơn lực lượng lao động nói chung. Gần 75% số thành viên sống ở các gia đình có 2 nhân viên.
 • Hơn 40% số thành viên của SEIU là người dân tộc thiểu số, so với 25% lực lượng lao động nói chung.
 • 60% số thành viên từ 40 tuổi trở lên, điều này khiến chúng ta có độ tuổi lớn hơn lực lượng lao động nói chung.
 • Một số ngôn ngữ được nói ở các liên đoàn địa phương của SEIU: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hàn, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tagalog, Tiếng Việt, Tiếng Ả-Rập, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Creole và Tiếng Hy Lạp. Ngoài ra còn có nhiều ngôn ngữ khác.
 • Hầu hết các thành viên SEIU sống ở khu vực đô thị. New York (300.000), Los Angeles (205.000) và Chicago (90.000) là những khu vực có nhiều thành viên nhất.
 • Trong số hơn 2 triệu thành viên của SEIU, hơn một nửa số thành viên làm việc cho chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.
 • Hàng trăm nghề nghiệp mà SEIU đại diện được phân chia thành 4 nhóm chính:  các hệ thống bệnh viện, công chức, dịch vụ bất động sản và an ninh, dịch vụ chăm sóc dài hạn.
 • Hội Nghị Quốc Tế SEIU được tổ chức 4 năm 1 lần là cơ quan quản lý cao nhất của liên đoàn. Các đại biểu đại diện cho mọi thành viên của SEIU phải phê duyệt tất cả các quyết định và chính sách của liên đoàn, kể cả quy định tăng hội phí.
 • Theo quy ước, SEIU được điều hành bởi 1 Chủ Tịch Quốc Tế, 1 thư ký-thủ quỹ, 14 phó chủ tịch, 4 phó chủ tịch điều hành và 1 ban điều hành gồm 42 thành viên do hội nghị bầu chọn. Do đó, hầu hết các thành viên SEIU đều có tiếng nói trực tiếp đối với ban điều hành SEIU.
 • Các liên đoàn địa phương của SEIU có nhiều quyền tự trị hơn hầu hết các liên đoàn. Các thành viên của liên đoàn địa phương bầu chọn viên chức của riêng họ, soạn thảo quy chế và nội quy và thương lượng hợp đồng của họ. Các thành viên của liên đoàn địa phương phải phê duyệt mọi cuộc đình công theo các chính sách và quy trình đã xác lập.
 • Chưa đến 2% số thỏa ước lao động của SEIU liên quan đến đình công.


GIẢI THÍCH VỀ HỘI PHÍ

Hội phí là một chủ đề nhạy cảm đối với bất cứ liên đoàn nào. Vào những thời điểm khó khăn, hầu như bất kỳ loại phí nào cũng có thể là gánh nặng với nhân viên.

Một số người đại diện tin vào việc xoa dịu vấn đề này bằng cách tăng hội phí với nhân viên mới. Họ giải thích rằng hội phí thực sự là một khoản đầu tư tốt thay vì một khoản chi phí gây phiền hà.

1.Ngoài tiền lương cao hơn, nhân viên liên đoàn sẽ được hưởng dịch vụ bảo hiểm y tế, lương hưu, phúc lợi an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, an ninh công việc tốt hơn so với các nhân viên ngoài tổ chức.
2.Nhân viên liên đoàn được đối xử công bằng, được hưởng các quyền lợi, phẩm giá và sự tôn trọng nhiều hơn rất nhiều so với nhân viên ngoài tổ chức.
3.SEIU không  đặt ra hội phí. Chỉ những đại biểu tham dự Hội Nghị Quốc Tế SEIU, đại diện cho các thành viên, mới có thể bỏ phiếu để tăng hội phí. Các liên đoàn địa phương cũng có thể bỏ phiếu để tăng hội phí. 

Hội phí được dùng làm gì? Rất nhiều việc.

 • Hoạt động thương lượng hợp đồng đòi hỏi các nhà phân tích nghiên cứu, người thương lượng, người đại diện liên đoàn và nhân viên thực địa để tổ chức hội họp, hoạt động tình nguyện và sự kiện báo chí.
 • Hoạt động bảo vệ thành viên và thực thi hợp đồng cần tiền để được trợ giúp về pháp lý, cũng như các chi phí khiếu nại và phân xử.
 • Giành được các dịch vụ công và dịch vụ lập pháp được phê duyệt bằng cách vận động hành lang, nghiên cứu và chứng nhận ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang.
 • Hoạt động tổ chức thành viên mới để cải thiện tiền lương và phúc lợi ở những nơi làm việc mang tính cạnh tranh, từ đó, vấn đề tiền lương và phúc lợi không bị suy giảm hoặc sai hợp đồng.
 • Các chương trình về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. SEIU đã được công nhận trên phạm vi quốc gia vì nỗ lực liên quan đến amiăng, bệnh về máu và các mối nguy hại khác tại nơi làm việc.
 • Tài liệu giáo dục và ấn bản cho các chương trình của liên đoàn thuộc mọi thể loại, bao gồm bản tin, chiến dịch truyền thông, quan hệ công chúng và khảo sát lấy ý kiến.
 • Đình công, phúc lợi, bảo vệ và các quỹ khác dành cho nhân viên.
 • Thuê văn phòng, đi lại, đồ cung ứng và dịch vụ hành chính.
 • Hỗ trợ các chương trình về quyền dân sự và quyền con người, cơ hội công bằng, thành viên lâu năm và hoạt động tổ chức.
 • Thành viên của Liên Bang Thay Đổi Để Giành Chiến Thắng và Tổng Liên Đoàn Lao Động Canadacũng như các hiệp hội và ủy ban người lao động tại tiểu bang và địa phương.

Kế Hoạch Hợp Nhất Sức Mạnh Mới

Vào năm 1999, Chủ Tịch Quốc Tế Andrew L. Stern đã bổ nhiệm một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ xem xét những thách thức mà các thành viên SEIU và gia đình họ gặp phải khi chúng ta bước vào thế kỷ mới.  Dựa trên bản phân tích về sức mạnh ngày càng tăng của các liên đoàn và ảnh hưởng của họ đối với các nhà chính trị, Ủy Ban 2000 của Chủ Tịch đã đề xuất áp dụng kế hoạch Hợp Nhất nhằm xây dựng sức mạnh mới cho các gia đình lao động.  Kế Hoạch này bao gồm 7 khía cạnh sau:

 • Xây dựng sức mạnh thông qua việc hợp nhất thành viên, bao gồm khuyến khích nhân viên tham gia và chủ yếu tăng cường hoạt động truyền thông và giáo dục trong liên đoàn.
 • Hoạt động hợp tác mới giữa các liên đoàn địa phương của SEIU. Họ sẽ hợp tác để phát triển các chiến lược của ngành và chia một số nguồn trợ giúp trong Quỹ Hợp Nhất quốc gia cho các chiến lược kết nối và hoạt động hỗ trợ chung.
 • Giao trách nhiệm cho nhau thông qua việc cùng thiết lập các tiêu chuẩn cao về hiệu quả làm việc.
 • Hợp nhất tất cả nhân viên cùng làm một loại hình công việc bằng cách giới thiệu thêm nhiều nhân viên trong cùng ngành hoặc cùng làm một loại hình công việc vào liên đoàn.  Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để gây sức ép cho các chủ lao động không can thiệp vào quyền của nhân viên được tự do lựa chọn quan điểm trong công việc bằng cách tạo lập liên đoàn.
 • Đảm bảo trách nhiệm của chính trị gia đối với các vấn đề quan trọng với người lao động bằng cách triển khai chương trình diễn ra quanh năm để kêu gọi thành viên đề nghị các viên chức công lắng nghe các gia đình lao động.
 • Sử dụng công nghệ nhiều hơn, bao gồm cả Internet.
 • Tăng cường các nguồn trợ giúp nhằm xây dựng sức mạnh mới thông qua cơ cấu hội phí giúp tạo ra những nguồn trợ giúp cần thiết để giành chiến thắng.

Các đại biểu của liên đoàn địa phương tại Hội Nghị SEIU 2000 đã thông qua Kế Hoạch Hợp Nhất Mới.

Báo cáo tài chính của SEIU được ban hành thường xuyên, trong đó nêu rõ phần chi tiêu của từng khoản thu. Bạn có thể kiểm tra với viên chức của mình để biết chi tiết về tình hình quỹ và chi tiêu của liên đoàn địa phương.


LIÊN ĐOÀN TẠO RA ĐIỂM KHÁC BIỆT NÀO?

Là người đại diện, bạn có nhiệm vụ quảng bá các phúc lợi của thành viên liên đoàn cho những nhân viên ngoài tổ chức. Và một điều hữu ích là thỉnh thoảng nhắc nhở các thành viên của bạn. Dưới đây là 8 lợi ích mà các liên đoàn mang lại cho nơi làm việc (được trình bày theo dạng tổng quát):

Liên ĐoànKhông thuộc Liên Đoàn
Tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việcĐược hợp đồng pháp lý bảo vệ.Theo quyết định của bộ phận quản lý.
Tiền lươngNêu rõ trong hợp đồng.Bí mật. Do bộ phận quản lý thương lượng với từng người.
Tăng lươngĐược thương lượng cho tất cả mọi người. Tất cả nhân viên đều bỏ phiếu cho mức tăng.Sự thiên vị có thể quyết định mức tăng của từng người.
Kỷ luậtLiên Đoàn sẽ bảo vệ bạn.Cần nhiều may mắn. Bạn phải tự bảo vệ mình.
Thăng chứcĐược trao công bằng theo thỏa thuận đã thương lượng.Sự thiên vị, mối quan hệ tình cảm, tống tiền, bạn liệt kê được.
Ngày nghỉ, ca làm việc, sa thảiDựa theo thỏa thuận đã thương lượng.Xem ở trên.
Vấn đềLiên Đoàn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề.Tùy vào quyết định của chủ lao động.
Trao cho mọi người cơ hội bày tỏ quan điểm về chính trịĐặt ra các luật lệ bảo vệ tất cả người lao động và gia đình họ.Lấy đi hoặc làm mất hiệu lực các quyền bảo vệ nhân viên, chẳng hạn như sức khỏe và sự an toàn, làm thêm giờ, v.v.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.