Quyền Weingarten bằng Tiếng Anh

Nếu bạn được mời tham dự một cuộc họp với người giám sát hoặc người quản lý của mình để họ điều tra một tình huống có thể dẫn đến kỷ luật, bạn có các quyền đại diện cụ thể. Những quyền này được gọi là “Quyền Weingarten” và được tóm tắt như sau:

  1. Bạn có quyền đề nghị một Người Đại Diện Liên Đoàn tham gia cuộc họp
  2. Nếu bạn muốn một Người Đại Diện Liên Đoàn có mặt tại cuộc họp, bạn phải đề nghị họ
  3. Nếu bạn không biết lý do tại sao người giám sát hoặc người quản lý muốn gặp bạn, hãy hỏi xem đó có phải là cuộc họp kỷ luật không
  4. Nếu người quản lý không cho phép bạn đi cùng Người Đại Diện Liên Đoàn, hãy nhắc lại yêu cầu trước mặt một người làm chứng. Không từ chối tham dự cuộc họp, nhưng không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ghi chép. Sau khi cuộc họp kết thúc, hãy gọi ngay cho Người Đại Diện Liên Đoàn.
  5. Bạn có quyền trao đổi riêng với Người Đại Diện Liên Đoàn trước cuộc họp, trong cuộc họp và sau cuộc họp
  6. Người Đại Diện Liên Đoàn của bạn có quyền đóng vai trò tích cực trong cuộc họp. Họ không chỉ là người chứng kiến.

“Quyền Weingarten” dựa trên một phán quyết vào năm 1975 của Tòa Án Tối Cao, NLRB v. J. Weingarten.

Nhận định sau có thể bảo vệ công việc của bạn:

“Nếu cuộc thảo luận này có thể dẫn đến việc tôi bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo cách nào đó, tôi nghiêm túc yêu cầu rằng Người Đại Diện Liên Đoàn của tôi được tham gia vào cuộc họp. Nếu người đại diện của tôi không có mặt, tôi chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc tuyên bố nào.”

Yêu Cầu Có Người Đại Diện Của Liên Đoàn
Bạn phải yêu cầu có người đại diện của Liên Đoàn trước hoặc trong cuộc chất vấn. Bộ phận quản lý không phải thông báo cho bạn về quyền này.

Từ Chối Tiếp Tục Khi Không Có Người Đại Diện Của Liên Đoàn
Người chất vấn phải được biết về mong muốn có người đại diện của bạn. Việc bạn từ chối hợp tác có thể được xem là hành vi không phục tùng. Nếu bộ phận quản lý không cho phép bạn có người đại diện, hãy ở trong phòng họp nhưng không nói gì cả.

Không Đưa Ra Câu Trả Lời Bằng Văn Bản hay Lời Nói Nào Chứng Minh Bạn Có Tội hay Vô Tội
Bạn không buộc phải đưa ra câu trả lời nào cả. Câu trả lời phù hợp nhất trong tình huống này là KHÔNG – việc tự nhận là vô tội được xem là một tuyên bố.

Không Từ Bỏ Quyền Được Đại Diện
Nếu bạn tiếp tục tham gia chất vấn mà không có người đại diện, bạn đã từ bỏ quyền được đại diện của mình và bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể là bằng chứng chống lại bạn.

Quyền Weingarten không áp dụng cho các cuộc trò chuyện hằng ngày giữa các thành viên và người giám sát về trách nghiệm thường xuyên trong công việc hoặc hiệu quả công việc.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.