Ủng Hộ Nhân Viên An Ninh

Mỗi ngày, có hàng nghìn nhân viên tại California làm công việc bảo vệ các cơ sở thuộc sở hữu của một số tập đoàn mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong nước.  Đây là một công việc quan trọng và đôi khi rất nguy hiểm, quá nhiều nhân viên không đạt được những điều kiện cần để tăng lương và thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng để sử dụng.

Khi sát cánh bên nhau, các nhân viên an ninh USWW đang giúp thay đổi ngành này và mang lại những việc làm tốt cho các cộng đồng địa phương.  Gần đây, các nhân viên an ninh ở Los Angeles và Khu Vực Vịnh đã giành được mức lương tốt hơn và được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng cho gia đình, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn trong ngành bằng cách tăng cường sự chuyên nghiệp, hoạt động đào tạo và các cơ hội nghề nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về nỗ lực của nhân viên an ninh trên khắp đất nước nhằm giành được việc làm tốt hơn, hãy chuyển đến phần Ủng Hộ Vấn Đề An Ninh