Vai Trò Người Đại Diện của Bạn: Thông Tin Cơ Bản

Là người đại diện SEIU, bạn phải làm rất nhiều việc, không chỉ là xử lý khiếu nại.

Khiếu nại rất quan trọng. Khiếu nại thường là khía cạnh rõ ràng và dễ thấy nhất liên quan đến sự hiện diện của liên đoàn. Đôi khi việc khiếu nại chiếm phần lớn thời gian của bạn.

Tuy nhiên, không được nhầm lẫn khiếu nại với trách nhiệm chính của người đại diện: xây dựng liên đoàn thành viên thống nhất, có tổ chức và tích cực tại nơi làm việc.

Nếu không có sự tham gia và đoàn kết của thành viên thì sẽ không có liên đoàn nào trên thế giới bảo vệ được các thành viên của mình.

Là nhà lãnh đạo tại nơi làm việc, bạn sẽ rất bận rộn. Đó là bởi người đại diện SEIU là …

Nhà tổ chức. Một trọng trách rất to lớn. Chức vụ này không có nghĩa là chỉ xác nhận các thành viên mới, mặc dù nó cũng có nghĩa như vậy. Là nhà tổ chức, người đại diện SEIU chịu trách nhiệm sắp xếp toàn bộ nơi làm việc để giải quyết các vấn đề trong một nhóm thống nhất.Đây cũng là nhiệm vụ của các liên đoàn lao động.

Người giải quyết vấn đề. Bạn sẽ là nhân viên nhân sự, xử lý các vấn đề họ gặp phải. Đó có thể là một mối nguy hại tại nơi làm việc. Có thể là người nào đó bị sa thải, hoặc có nguy cơ bị sa thải. Có thể là thắc mắc của chỉ một nhân viên mới. Bạn có thể giải quyết vấn đề bằng lời lẽ thân thiện, hoặc có một động thái xử lý tại nơi làm việc hay gửi khiếu nại. Vấn đề không dừng lại ở một khía cạnh cụ thể. Chúng là những việc bạn phải làm.

Người giảng dạy và truyền đạt. Hợp đồng. Chương trình bảo hiểm y tế. “ULP” là gì? Tôi làm điều đó bằng cách nào? Tại sao họ lại làm như vậy? Đó là một thế giới phức tạp, và các thành viên trông cậy vào bạn để giúp họ hiểu rõ vấn đề. Một điều quan trọng không kém, các viên chức liên đoàn trông cậy vào bạn để giúp họ giữ liên lạc với đồng nghiệp. Bạn làm việc với các đồng nghiệp hằng ngày. Còn họ thì không.

Nhà lãnh đạo tại nơi làm việc. Bạn là người duy trì hoạt động tại nơi làm việc. Bạn là người không sợ lên tiếng với bộ phận quản lý. Bạn tạo nên sự thống nhất, và bạn không bao giờ bỏ quên ai. Luôn có một liên đoàn tại nơi làm việc. (Không ai nói công việc này dễ dàng).

Các phần sau đây sẽ giải thích chi tiết hơn về một số phần việc khác nhau mà bạn phải làm. (Các trang có biểu tượng «cung cấp danh sách kiểm tra thuận tiện gồm những điều mà người đại diện cần biết, cần có và cần làm).

Lúc này, bạn đã hiểu và thừa nhận trách nhiệm to lớn của mình tại nơi làm việc. Hãy nhớ rằng nhiệm vụ chính của bạn là tổ chức và giải quyết vấn đề. (Trong phần sau, bạn sẽ thấy 2 nhiệm vụ đó song hành với nhau như thế nào).

Những Điều Bạn Cần Có

Bạn cần có rất nhiều thông tin, cả ở nhà lẫn tại nơi làm việc. (Một số người đại diện mang theo một cuốn sổ tay hoặc một công cụ lập kế hoạch đi đi lại lại).

Bạn và người đại diện chính hoặc người đại diện liên đoàn của bạn phải kiểm tra các tài liệu để đảm bảo bạn có mọi thứ mình cần. Sau đây là một số khả năng:

 • Một danh sách các nhân viên mà bạn làm người đại diện cho họ, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, chức danh và lịch biểu ca làm việc.
 • Danh sách thâm niên làm việc của các nhân viên (nếu có).
 • Hợp đồng và bất kỳ thỏa thuận phụ nào.
 • Quy chế và nội quy của liên đoàn địa phương.
 • Chỉ dẫn về nhân sự của bộ phận quản lý, nếu có (hoặc bất kỳ chính sách nào khác của chủ lao động dưới dạng bản in).
 • Các quy tắc dịch vụ dân sự (nếu có).
 • Sơ đồ nhà quản lý và người giám sát của tổ chức.
 • Tài liệu tổ chức cho thành viên mới, bao gồm thẻ ủy quyền, bản sao hợp đồng, trang web và địa chỉ email của liên đoàn, quy chế và nội quy của liên đoàn.
 • Biểu mẫu điều tra khiếu nại.
 • Các tài liệu COPE (hành động chính trị).
 • Bạn có thể biết các công việc khác nhau trong đơn vị của mình. Nhưng nếu không, bạn cần một số bản mô tả công việc.

Tất nhiên, người đại diện nhân viên và người tư vấn pháp lý của liên đoàn địa phương cũng sẽ có các thông tin hữu ích khác, bao gồm:

 • Các quy định về sức khỏe và an toàn của tiểu bang và liên bang.
 • Các phán quyết của tòa án và luật lao động của tiểu bang và liên bang.
 • Hồ sơ các cuộc điều tra, khiếu nại và phân xử trước đây.
 • Danh sách tài liệu tham khảo, nguồn trợ giúp và các tài liệu hữu ích khác do Liên đoàn quốc tế cung cấp.
 • Các liên kết để sử dụng trên web, chẳng hạn như www.seiu.org để biết thông tin mới nhất trong nước.
 • Liên kết đến các nguồn trợ giúp giáo dục

Các Quy Định Bảo Vệ Bạn trong Vai Trò Người Đại Diện

Khi bạn làm việc với bộ phận quản lý về vấn đề của liên đoàn, bạn làm việc với chủ lao động theo cách tương tự.

Bạn có thể hình dung được điều đó khiến họ hài lòng như thế nào. Do đó, Đạo Luật Quan Hệ Lao Động Quốc Gia và ủy ban lao động tiểu bang quy định cụ thể về việc bảo vệ bạn (và các nhà lãnh đạo khác của liên đoàn) khỏi các hành vi xử phạt hoặc phân biệt đối xử của bộ phận quản lýdo các hoạt động mà bạn thực hiện trong liên đoàn. Chủ lao động không được phép:

 • Từ chối các cơ hội trả lương hoặc thăng chức cho bạn.
 • Tách biệt bạn khỏi các nhân viên khác.
 • Gia tăng áp lực cho bạn bằng cách giao thêm việc hoặc các nhiệm vụ khó khăn bất thường.
 • Từ chối các cơ hội làm thêm giờ của bạn.
 • Thực thi các quy tắc công việc không công bằng với bạn hoặc quấy rầy bạn bằng hành vi giám sát khắt khe hơn.

Hợp đồng của bạn cũng có thể giải thích rõ ràng về các quyền mà bạn có. Ngoài ra, bạn có thể phải tuân theo các quy định của tiểu bang và địa phương nếu bạn là nhân viên chính quyền.

Nếu chủ lao động tìm cách phân biệt đối xử với bạn theo cách này, thì đó là hành vi vi phạm luật liên bang.

Công Bằng: Một Trách Nhiệm To Lớn

Điều này thực sự quan trọng.

Luật pháp quy định các liên đoàn lao động phải đại diện cho tất cả nhân viên trong đơn vị một cách công bằng và toàn diện. Nhân viên bao gồm cả nhân viên không phải là thành viên cũng như thành viên của liên đoàn. Theo luật, điều này được gọi là nhiệm vụ đại diện công bằng hay DFR.

Tất nhiên, bạn không cần phải đại diện cho tất cả nhân viên một cách công bằng, bất kể chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khuyết tật của họ là gì.

Bạn có thể thấy rằng mình phải đại diện cho các nhân viên bất đồng với liên đoàn, cũng như những người không được biết đến, khó hợp tác, hoặc những người gây ra xích mích tại liên đoàn hoặc nơi làm việc.

Không vấn đề gì cả. Công bằng là công bằng. Điều này không có nghĩa là liên đoàn không được bỏ qua một đơn khiếu nại hay không được mắc lỗi. Điều đó nghĩa là mọi hành động bạn làm phải không được thiên vị hoặc có dấu hiệu thiên vị:

 • Quá trình điều tra mọi vấn đề hoặc vụ việc phải được tiến hành một cách công bằng và toàn diện.
 • Mỗi nhân viên phải được biết về từng bước bạn tiến hành thay mặt họ.
 • Tuyệt đối không được bỏ qua một đơn khiếu nại do thời gian đã hết.
 • Các vụ việc phải được giải quyết dựa trên dữ kiện, chứ không phải tính cách.

Do đó, cần phải giữ lại nhật ký về các hoạt động bạn đã tiến hành trong vai trò người đại diện, bao gồm số điện thoại, cuộc phỏng vấn, thư, danh bạ và quyết định. Nếu không có những tài liệu này, liên đoàn của bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi bảo vệ một vụ việc DFR trong trường hợp xảy ra vụ việc đó.

Các Nhiệm Vụ Của Bạn trong Vai Trò Người Đại Diện

Không ai có thể liệt kê hết các nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện. Dưới đây là một số nhiệm vụ quan trọng hơn mà người đại diện SEIU phải làm.

Không phải người đại diện nào cũng thực hiện mọi nhiệm vụ. Một số liên đoàn bầu chọn riêng người thương lượng và người đại diện. Một số liên đoàn yêu cầu người đại diện nhân viên xử lý các bước cuối cùng trong quy trình khiếu nại. Bạn sẽ thấy những vấn đề này khi tiến hành công việc.

Bạn không phải biết tất cả các nhiệm vụ của mình một lúc. Bạn sẽ có những người đại diện và người đại diện nhân viên nhiều kinh nghiệm hơn để giúp bạn bắt đầu.

 • Làm quen với tất cả nhân viên trong đơn vị của bạn.
 • Chào đón thành viên mới và giúp họ xây dựng định hướng.
 • Thuyết phục nhân viên tham gia liên đoàn.
 • Thuyết phục nhân viên tham gia liên đoàn. (Đây không phải là lỗi in sai).
 • Xác nhận các thành viên về hưu.
 • Chiêu mộ và dẫn dắt tình nguyện viên.
 • Đóng vai trò dẫn dắt trong các cuộc họp của đơn vị. Cập nhật thông tin cho thành viên.  Hỗ trợ quá trình bỏ phiếu, bầu cử và báo cáo.
 • Chuẩn bị cho ủy ban tham dự các cuộc họp của ủy ban, chỉ dẫn họ khi cần (và trong trường hợp có thể).
 • Cập nhật danh sách số điện thoại, địa chỉ và email của các thành viên.
 • Nắm bắt mọi vấn đề tại nơi làm việc.
 • Điều tra theo đơn khiếu nại.
 • Phỏng vấn thành viên.
 • Viết và gửi đơn khiếu nại.
 • Thương lượng với bộ phận quản lý. Có thể bao gồm các hình thức như trao đổi thân mật với người giám sát, phiên điều trần phân xử, hoạt động thương lượng hợp đồng chính thức và các nhiệm vụ với ủy ban người lao động/bộ phận quản lý.
 • Lưu giữ giấy tờ và hồ sơ. (Chúng tôi biết việc này thật nhàm chán, nhưng lại thực sự quan trọng).
 • Cập nhật thông tin về địa chỉ, số điện thoại và email của các thành viên.
 • Tham gia vào các chiến dịch để giành được hợp đồng.
 • Tổ chức các cuộc hội họp, mít tinh, hoạt động tình nguyện, kiến nghị, diễu hành, biểu tình và các hoạt động khác. Các cuộc diễu hành và biểu tình lớn cần có người chỉ đạo, và bạn cần chỉ dẫn tường tận cho họ. (Đi những đôi giày thoải mái. Hãy nghe chúng tôi).
 • Làm công việc liên quan đến bản tin, tờ rơi, thông cáo báo chí, bảng biểu đình công, huy hiệu, biểu trưng, thông tin trên bảng tin, v.v.
 • Tham dự các lớp đào tạo dành cho người đại diện.
 • Tham gia các hoạt động của COPE (Ủy Ban Giáo Dục Chính Trị), các hoạt động lập pháp và vận động bỏ phiếu khi được phép. Các hoạt động này có thể bao gồm gây quỹ, vận động hành lang, kêu gọi qua điện thoại, các nhiệm vụ liên quan đến nơi bỏ phiếu và rất nhiều hoạt động khác, đặc biệt là xung quanh thời điểm bầu cử.
 • Làm rất nhiều việc với các đối tác liên minh của liên đoàn trong cộng đồng.
 • Kiểm tra các vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Biết vị trí đăng OSHA 2000 Log. Gửi các báo cáo về hành vi vi phạm theo OSHA (Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp) của tiểu bang và liên bang, đồng thời đi cùng với người kiểm tra khi đi thị sát nơi làm việc.
 • Bạn không phải tự mình làm tất cả những việc này. Đừng ngần ngại đề nghị từng thành viên giúp bạn. Đó là một cách để họ tham gia.

Chào Đón Nhân Viên Mới

Bạn có nhớ ngày đầu tiên đi làm không? Không dễ nhớ chút nào.

Do đó, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của bạn là chào đón nhân viên mới. Bạn làm việc này cho dù tổ chức của bạn có yêu cầu nhân viên phải tham gia liên đoàn hay không, là tổ chức công hay tư.

Một số liên đoàn địa phương đã biên soạn  sổ tay chào mừng cho mục đích này. (Nếu liên đoàn của bạn đã có sổ tay này thì tốt. Nhưng đừng dùng nó để thay thế cho việc làm quen nhân viên mới).

Nếu không có sổ tay chào mừng, bạn sẽ phải bổ sung. (Một vài phần tiếp theo có một số thông tin sơ lược về hội phí, các khoản thanh toán và tư cách thành viên liên đoàn, thường là những điều đầu tiên bạn sẽ được hỏi – cũng như một vài thông tin về SEIU để hỗ trợ bạn).

Nếu đơn vị của bạn là một công ty có tổ chức liên đoàn hoặc doanh nghiệp liên đoàn (nghĩa là nhân viên mới phải gia nhập liên đoàn hoặc nộp phí), thì nhân viên mới có thể không thiện chí với liên đoàn. Điều này không có nghĩa là bạn thoát trách nhiệm. mà còn phải kiên quyết và nỗ lực hơn nữa để thể hiện thái độ thân thiện và tinh thần tương trợ.

Dưới đây là danh sách một số điều bạn cần làm trong quá trình trò chuyện:

 • Làm quen lẫn nhau. Hỏi nơi họ đã làm việc trước đây, nơi họ đang sống, họ có gia đình chưa? Sở thích? Môn thể thao yêu thích? Bắt đầu bằng cách lắng nghe.
 • Cung cấp thông tin: vị trí của máy bán hàng tự động (và những thứ không nên mua), đi đâu vào giờ khuyến mãi, ông chủ như thế nào, ai điều hành sân bóng đá mini, cách sử dụng phương thức đi chung xe.
 • Đưa sổ tay chào mừng cho nhân viên mới, nếu có. Nếu không, hãy chắc chắn họ nhận được bản sao của hợp đồng và giải thích các điều khoản quan trọng trong hợp đồng cho họ.
 • Giải thích một số phúc lợi chính được cung cấp theo hợp đồng của liên đoàn, chứ không phải là lòng nhân từ của chủ lao động: tiền lương, chăm sóc sức khỏe, kỳ nghỉ, lên tiếng trong công việc.
 • Trong cuộc trò chuyện, hãy nhớ rằng bạn muốn nhân viên bắt đầu nhận biết về liên đoàn. Bất cứ khi nào nhân viên gặp vấn đề, bạn là người nhận thấy, chứ không phải là người giám sát. Liên đoàn chính là các thành viên, những người ở ngay xung quanh bạn, chứ không phải người ngoài xa lạ. Nếu truyền đạt rõ ràng hai ý này, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
 • Nếu liên đoàn của bạn đang làm nhiệm vụ của mình, sẽ có một cuộc họp sắp diễn ra mà bạn muốn mời nhân viên mới tham dự. Thực tế là, tại sao không đưa họ đi cùng bạn? Họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi cùng người mà họ quen biết. (Bạn có nhớ cuộc họp đầu tiên mà bạn tham dự không?)
 • Hãy đảm bảo nhân viên có một danh thiếp ghi rõ tên và số điện thoại của bạn, khuyến khích họ gọi cho bạn nếu gặp vấn đề.

Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.